SOFRENIĆ: Nismo zadovoljni ni rebalansom, ni budžetom Grada Bijeljina za 2020.


Milorad Sofrenić, direktor Centra za socijalni rad Bijeljina

Direktor Centra za socijalni rad u Bijeljini Milorad Sofrenić izjavio je danas da nije zadovoljan ni Nacrtom rebalansa budžeta za 2019. godinu ni Nacrtom budžeta Grada Bijeljina za 2020. godinu, kada je riječ o sredstvima za tuđu njegu, ličnim invalidninama, kao i činjenicom da nisu predviđena sredstva za stručne radnike čije je zapošljavanje, kako kaže, nužno da bi Centar za djecu sa posebnim potrebama mogao da počne sa radom.

„Nismo zadovoljni rebalansom, a ni budžetom za 2020. godinu, kada je riječ o poziciji za tuđu njegu i poziciji ličnih invalidnina. Zakonom je jasno propisano ko ima pravo na tuđu njegu i ličnu invalidninu i koji je osnov. Zna se da je to 10 posto, odnosno 20 posto prosječne plate. Kada  to pomnožimo sa brojem korisnika, dobijemo da je planirano oko 250.000 KM manje u odnosu na stvarne potrebe“, rekao je Sofrenić, istakavši da je to nedopustivo, jer je riječ o zakonom propisanoj obavezi lokalne zajednice prema korisnicama, čija su prava definisana zakonom.

Sofrenić je istakao i da se broj korisnika tuđe njege povećava iz godine u godinu.

„Broj korisnika tuđe njege se povećava. Godine 2017. imali smo 1.520 korisnika, 2018. imali smo 1.620, a ove 1.719. To je po 100, 120 korisnika više svake godine. Pola sredstava isplaćuje Vlada RS, a pola lokalna zajednica. Mi nemamo nikakvu mogućnosti da tu intervenišemo. Moram da napomenem da je riječ o oko 250.000 KM nedostajućih sredstava za te namjene“, rekao je Sofrenić.

Svoje nezadovoljstvo Sofrenić je izrazio i kada je riječ o otvaranju Centra za djecu sa posebnim potrebama, istakavši da je Centar potpuno završen, ali da nisu predviđena sredstva za stručne radnike, čije je zapošljavanje, kako kaže, nužno da bi Centar mogao da krene sa radom.„Treća stvar kojom nisam zadovoljan je što se ponovo prolongira otvaranje Centra za djecu sa posebnim potrebama, iako bi trebalo da se uselimo u zgradu u narednih mjesec, dva dana. Bio je negdje dogovor, prije pet, šest mjeseci, da Centar krene sa radom kada mi uselimo u zgradu, a vidim da u budžetu nisu predviđenja sredstva za stručne radnike. Centar je potpuno završen i on je, bukvalno, i juče mogao da počne sa radom, samo što nema sredstava za oko pet, šest radnika, specijalnih vaspitača, logopeda“, istakao je Sofrenić.
 
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com
  

Komentara