BIJELJINA: Odobrena promjena imena Pavlović bankeSkupština Pavlović International Banke usvojila je danas odluku o promjeni imena te banke u “Naša banka”, kao i grafičkog amblema banke.
 

“Izmjena naziva Banke vršiće se u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske, propisima Agencije za bankarstvo RS i Statutom Banke. Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Agencije za bankarstvo na Statut, a primjenjivaće se od dana registracije izmjene naziva Banke kod nadležnog suda”, navedeno je u usvojenoj Odluci.

 “U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se promjena naziva svih organizacionih dijelova Banke, kao i promjena naziva svih opštih i drugih akata Banke”, navedeno je u Odluci.

Skupština akcionara danas je razmatrala i novi Statut banke, ali i promjene u Nadzornom odboru.


Promjene u Pavlović banci počele su kada je dio akcija te banke kupio ''Batagon International'' u martu ove godine. Nakon što je toj kompaniji propao pokušaj da kupi potraživanja Srpske od FG “Birač”, odustali su od daljeg ulaganja u Pavlović banku.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: capital.ba

 

 

Komentara