OSNOVNE ŠKOLE U BIJELJINI – Nastavljeno smanjenje broja učenika!U školskoj 2019/2020. godini osnovne škole na području Grada pohađa 8.457 učenika, što je  za 121 učenika ili 1,4 posto manje u odnosu na prošlu školsku godinu, navodi se u Informaciji Odjeljenja za društvene djelatnosti o početku rada osnovnih i srednjih škola na području Grada Bijeljina u školskoj 2019/2020. godini, a koja će se naći pred odbornicima Skupštine Grada na 33. redovnom zasijedanju u četvrtak, 31.10. 2019. godine.
 
U Informaciji se ističe da je smanjenje broja učenika  prisutno u periodu od 15 godina.
 
Osnovnu muzičku školu, koja je u sastavu Srednje muzičke škole „Stevan Stojanović Mokranjac“, pohađa  323 učenika raspoređenih u 31 odjeljenje na smjerovima/klasama za klavir, harmoniku, violinu, gitaru, flautu i solo pjevanje.
 
Kada je riječ o prvom razredu osnovnih škola, upisano je 966 učenika, što je za tri učenika više u odnosu na prošlu godinu, navodi se u Informaciji.
 
Takođe, napominje se da je u ovoj školskoj godini omjer upisanih učenika u prvi razred osnovne škole na relaciji selo-grad  neznatno  povoljniji u odnosu na prošlu školsku godinu, ali i ističe da ti podaci variraju svake godine.
 
Od gradskih škola samo je OŠ „Vuk Karadžić“ zabilježila rast upisanih učenika u prvi razred. Od škola u selima najveći porast je zabilježila OŠ „Dositej Obradović“ Suvo Polje, navodi se u Informaciji Odjeljenja za društvene djelatnosti Grada Bijeljina.
 
Mrežu osnovnih škola na području Grada Bijeljina u školskoj 2019/2020. čini 12 centralnih škola i 34 izdvojena odjeljenja, od kojih su Vršani, Batković, Patkovača i Koviljuše devetorazredne škole.
 
U odnosu na školsku 2018/2019. godinu nije bilo promjena u mreži osnovnih škola , odnosno nije bilo ukidanja izdvojenih odjeljenja ili gubitka statusa javne ustanove.
 
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com
 
 
 
 
 
  

Komentara