BIJELJINA – JAVNA RASPRAVA: Predloženo spajanje inspekcija sa lokalnog na republički nivo

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o inspekcijama RS


Vlada RS uputila je tekst Nacrta zakona o inspekcijama RS u Narodnu skupštinu RS i ovaj dokument je jednoglasno usvojen. Istovremeno, Narodna skupština RS zadužila je Ministarstvo lokalne uprave i samopurave da u roku od devedeset dana roganizuje javnu raspravu, izjavio je na javnoj raspravi u Bijeljini Nikola Knežević, pomoćnik ministra za resor uprave u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, naglasivši da su do sada održane javne rasprave u Trebinju i Istočnom Sarajevu.

“Na dosadašnjim javnim raspravama bio je veliki broj učesnika. Iskazane su brojne sugestije, primjedbe i prijedlozi za unapređenje inspekcijskog sistema u RS. Danas smo u Bijeljini i očekujemo da ćemo i ovdje imati jednu kvalitetnu raspravu. Svi prijedlozi će biti upućeni na dalje razmatranje i biće ugrađeni u tekst zakona. Unapređenje inspekcijskog sistema podrazumijeva  poboljšanje koordinacije i subordinacije između inspekcija na svim nivoima vlasti. Predloženo je i određeno spajanje inspekcija sa jedinica lokalne uprave na republički nivo. Na taj način bi se uspostavila neophodna koordinacija. Subordinacija ostaje i dalje značajan status samoga Inspektorata RS. U raspravama je istaknuto da treba posebnu pažnju posvetiti privrednim subjektima koji legalno posluju, dok one koji nisu registrovani i zlouporebljavaju svoj položaj u privrednom sistemu treba sankcionisati”, kaže Knežević, ističući da je Nacrtom zakona o inspekcijama predviđen i preventivni način djelovanja inspekcija, kako bi se privrednim subjektima pomoglo u njihovom poslovanju, odnosno da se ne osjete zaposlavljenim od inspekcijskog i pravnog sistema RS, u smislu izricanja samo represivnih mjera.

Knežević kaže da je predviđeno i poboljšanje unutrašnje organizacije Inspektorata kroz osnivanje pojedinih odjeljenja čiji je zadatak da pomažu svim subjektima nadzora.

“ Svi učesnici u raspravama traže objedinjavanje inspekcija i transformisanje inspekcija sa lokalnog na republički nivo. Već su i neki socijalni partneri tražili transforamciju inspekcija sa lokalnog na republički nivo. Nakon okončanja javne rasprave biće razmotren i taj prijedlog u Narodnoj skupštini RS”, istakao je Knežević.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com 

Komentara