GRAĐANI BIJELJINE se odazvali pozivu za uređenje zapuštenih dvorišta

Ratomir Draganić, načelnik Odjeljenja Komunalne policije Grada Bijeljina.

Nakon avgustovske najave Komunalne policije Grada Bijeljina da će pojačati kontrole održavanja urednosti privatnih dvorišta i rastinja na javnim površinama pored putnih pravaca, mnogi građani su samoinicijativno, ne čekajući opomene, uredili svoja dvorišta - ističe načelnik gradskog Odjeljenja komunalne policije Ratomir Draganić, osvrćući se sa na efekte ovog upozorenja.

On je dodao da su komunalni policajci obavili pregled 150 dvorišta, nakon čega su pokrenuli 37 upravnih postupaka i izdali sedam prekršajnih naloga.

- Problem predstavljaju zapuštena dvorišta gdje se vlasnici ne pojavljuju godinama i nisu ažurirali svoje podatke u vlasničkim knjigama, tako da se ne zna ko su pravi vlasnici tih nekretnina. Zbog toga ne možemo da im uručimo opomenu ili naplatimo kaznu za neodržavanje dvorišta - naglasio je Draganić, uz napomenu da se vlasnici zapuštenih dvorišta, koji nisu trenutno u Bijeljini, ne iznenade ukoliko ih prilikom dolaska na imanja u Gradu Bijeljina,  sačeka prekršajni nalog za neuredno dvorište.

Odlukom o komunalnom redu Grada Bijeljina propisano je da vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene zgrade, neizgrađenog građevinskog zemljišta, kao i drugih sličnih površina vidljivih sa ulične strane, moraju te površine redovno održavati u čistom i urednom stanju, što podrazumijeva da se na navedenim površinama ne može nalaziti ostruga, divlje šiblje, otpad i slično. Istom Odlukom, zabranjeno je da se u dvorištu i oko zgrada od ulične strane, drži otpad i dotrajale stvari (automobilske olupine, stare mašine, daske i slično) koje svojim izgledom i neredom narušavaju izgled naselja.

Kazne za ovaj prekršaj su visoke - za pravna lica od 3.000 do 6.000 konvertibilnih maraka, odgovorna lica u pravnom licu od 550 do 850 KM, preduzetnike od 700 do 1.000 KM, a za fizička lica od 500 do 800 KM.


Dešavanja u Bijeljini

Izvor: Gradska uprava

 

Komentara