BIJELJINA: Najpovoljnija STRUKTURA PENZIJA od osnivanja penzijskog Fonda


Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske dostigao je najpovoljniju strukturu penzija od svog osnivanja sa učešćem starosne penzije od 57,52 procenta, saopšteno je iz Fonda.

"Prema pokazatelju strukture prava, Fond PIO i penzijski sistem Republike Srpske, posmatrano na prostoru bivše SFRJ, rangirani su visoko, odmah iza Slovenije i Makedonije, što znači u red stabilnijih penzijskih sistema koje karakterišu pozitivni trendovi u dužem vremenskom periodu, dok je pokazatelj strukture prava za razvijene evropske države mnogo bolji i do tog nivoa naš penzijski sistem treba da još napreduje u narednom dužem vremenskom periodu", ocjenjuju u Fondu.

Prema podacima za septembar, od ukupno 265.542 korisnika Fonda PIO na starosnu penziju odnosi se 152.740 ili 57,52 odsto, na porodičnu penziju 74.650 ili 28,11 procenata, invalidsku penziju 37.894 ili 14,27 odsto, te ostala prava 258 korisnika ili 0,10 procenata, što se odnosi na novčane naknade za tjelesno oštećenje i za pomoć i njegu drugog lica.

"U odnosu na decembar prethodne godine procenat starosnih penzija povećao se za 0,73 odsto, a porodičnih i invalidskih smanjio za 0,49, odnosno 0,24 odsto, što potvrđuje da se struktura prava mijenja sporo ali kontinuirano i u pozitivnom pravcu", navodi se u saopštenju.

Kada se sagleda struktura prava u dužem vremenskom periodu, uočava se da je značajnije poboljšanje strukture počelo od 2011. godine, te je od te godine do kraja septembra 2019. godine učešće starosnih penzija povećano za 9,22 odsto, a smanjeno učešće porodičnih penzija za 5,35 procenta i invalidskih penzija za 3,79 odsto, dok je zastupljenost ostalih prava neznatna.

Iz Fonda navode da je visok procenat zastupljenosti porodičnih penzija posljedica i broja poginulih boraca, pripadnika Oružanih snaga Republike Srpske u proteklom Odbrambeno otadžbinskom ratu.

"Ako se uporedi struktura prava u septembru 2019. u odnosu na 2015. godinu, onda je procenat starosnih penzija za nepune četiri godine povećan za 3,82 odsto, a porodičnih i invalidskih smanjen za 2,2, odnosno 1,6 odsto, što potvrđuje kontinuitet poboljšanja strukture prava", ističe se u saopštenju.


U tekstu se pojašnjava da struktura ostvarenih prava na penziju, kao pokazatelj, odražava kvalitet i stabilnost sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, a izražava se u procentualnoj zastupljenosti sve tri vrste prava - starosne, invalidske i porodične penzije.

Na ovaj pokazatelj utiče više faktora i struktura ostvarenih penzijskih prava se, generalno, mijenja sporo, a rezultati promjene su vidljivi tek nakon dužeg vremenskog perioda.

Kvalitet i smisao strukture prava ogleda se u što većoj zastupljenosti starosnih, a što manjoj zastupljenosti invalidskih penzija, dok se na porodičnu penziju, kao izvedeno pravo, ne može bitno uticati.

"Sve povoljnijoj strukturi prava sa neprekidnim poboljšanjem u dužem vremenskom periodu doprinijeli su reformski Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je u primjeni od početka 2012. godine, dosljedna primjena zakonskih normi i kontinuirano sprovođenja akcije `STOP prevarama - do penzije pošteno`, počev od 2012. godine, kao načina borbe protiv različitih oblika prevare u penzijskom sistemu", ocjenjuju u Fondu

Dešavanja u Bijeljini

Izvor: ntvarena.com

 

Komentara