SUD U BIJELJINI POKRENUO je predstečajni postupak u ''Žitoprometu"


-Okružni privredni sud u Bijeljini pokrenuo je predstečajni postupak u „Žitoprometu“ iz Bijeljine a za privremenog stečajnog upravnika je imenovao Aleksandra Vićanovića.

Ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečaja, zakazano je 26. novembra a na njega su pozvani privremeni stečajni upravnik, dužnik i predlagač, u ovom slučaju sindikalna organizacija preduzeća.

U prijedlogu za pokretanje stečaja se navodi kako posljednjih godina društvo posluje sa gubicima te da zaključno sa 31.05.2019. godine iznose preko pet miliona maraka. Društvo je platežno nesposobno, jer su žiro računi već duže vrijeme u blokadi.


Sindikat je takođe podnio podnio tužbu protiv dužnika radi isplate duga od 18.337 KM sa zateznim kamatama.

Na usmenoj raspravi održanoj 26. septambra Jovana Radovanović, zakonski zastupnik dužnika, je navela da preduzeće od 2018.godine ne obavlja djelatnost, da su računi u blokadi od novembra 2018.godine te da su blokirani od Poreske uprave RS i Uprave za indirektno oporezivanje BIH, kao i da preduzeće nije platežno sposobno od novembra 2018.godine.

Navela je da je bilo pokušaja da se iznađe rješenje da  preduzeće dalje nastavi sa radom, ali do sada nije bilo uspjeha u tom pravcu.Od imovine preduzeće raspolaže sa nekretninama u Bijeljini te putničkim i i teretnim vozilima koja se nalaze u krugu preduzeća.

Knjigovodstvena vrijednost se kreće između 13.000.000 KM i 15.000.000 KM. Zanimljivo je da je ranija knjigovodstvena vrijednost preduzeća „Žitopromet“ bila 17 miliona KM, tako da će stečajni upravnik, ako stečaj bude otvoren, morati da izvrši novu procjenu imovine.

Zanimljivo je da je pravni zastupnik „Žitoprometa“ pokušao da ospori postupak jer Dušan Tomić nije bio upisan kao lice ovlašteno za zastupanje sindikalne organizacije kao predlagača što je pobijeno informacijom Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite RS u kome je navedeno da je Tomić upisan kao predsjednik  organizacije 19. jula 2019.godine.

Žitopromet je osnovan 1961. godine kao društveno preduzeće za preradu žitarica. Od 2002. godine posluje kao akcinarsko a čiji je većinski akcionar Slobodan Pavlović sa udjelom 36,891833 % akcija.

U njemu je zaposleno 113 radnika koji su posljednja primanja su imali u oktobru prošle godine.


Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

 

Komentara