NAGRAĐENI RADOVI za izradu idejnog rješenja poslovne zgrade JU ''VODE SRPSKE'' u Bijeljini


Konkursna komisija za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja poslovne zgrade Javne ustanove "Vode Srpske" u Bijeljini rangirala je pristigle radove, tri novčano nagradila, a jedan pohvalila.

Prva nagrada za konkursni rad pod šifrom 30251LjK iznosila je 2.500 KM, druga 1.500 KM za rad 39434AF, treća 1.000 KM za rad 17112ZS, dok je pohvaljen rad 25370XY, objavljeno je na internet stranici ove ustanove.

Prijavljeno je pet radova na konkurs čiji cilj je bio da se dobije kvalitetno i funkcionalno rješenje poslovne zgrade "Voda Srpske" u Dvorovima.

Dalja prava i obaveze raspisivača konkursa i autora radova regulisana su pripadajućom konkursnom dokumentacijom.

Investitor nema obavezu angažovanja autora kao vršioca izrade planske i tehničke dokumentacije, niti da prihvati predloženo rješenje prilikom izrade glavnog projekta.


Pravo učešća na konkursu imali su svi studenti završne godine ili apsolventi arhitektonskog i građevinskog fakulteta bez obzira na teritorijalnu pripadnost.

Dešavanja u Bijeljini

Izvor: ntvarena.com

 

Komentara