BIJELJINA: ''Tamol'' od ''Šećerane'' POTRAŽUJE 15 MILIONA MARAKA


Na dva odvojena ročišta u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini danas je raspravljano o tužbama firme „Tamol Assets Corp“ sa Britanskih Djevičanskih Ostrva, koja od bijeljinske „Fabrike šećera“ potražuje više od 15 miliona KM na ime osporenih potraživanja u stečajnom postupku.

Advokat „Tamola“ Aleksandar Sajić kaže da se trenutno vode dva sudska postupka u vezi sa dvije prijave potraživanja u stečajnom postupku.

„U jednom postupku riječ je o potraživanju većem od 2,5 miliona KM, dok se u drugom postupku radi o potraživanju od 12,5 miliona KM. Za oba predmeta danas su održana pripremna ročišta. U predmetu od 2,5 miliona postoji pravosnažna sudska odluka o „Agrokopu“ koji je prenio potraživanje na „Tamol“ i u tom slučaju je situacija prilično jednostavna. U drugom, finansijski težem, sudskom postupku, riječ je o sredstvima koja je „Agrokop“ investirao, ulagao i plaćao u „Fabrici šećera“ od 2009. do  2014. godine“, rekao je Sajić.
Dodao je da će biti puno više pravne bitke u dokazivanju osnovanosti tog potraživanja, kao i da će biti obavljeno vještačenje.

„Smatramo da je to potraživanje osnovano, dok druga strana tvrdi suprotno. U novembru se nastavlja pripremno ročište i glavna rasprava u ova dva predmeta, tako da će tada situacija biti puno jasnija“, kazao je Sajić.

Na dovođenje „Tamola“ u kontekst pranja novca, Sajić je rekao da je ta kompanija samo investiciona firma koja je preuzela potraživanja PZ „Jankovci“ i „Agrokopa“, te da nema direktnog odnosa sa „Fabrikom šećera“, kao i da „Tamol“ nije na ovim prostorima obavljao nikakvu privrednu aktivnost.

Advokat „Šećerane“ Vladimir Milošević rekao je da su predmetna potraživanja „Tamol Assets Corp“ dijelom osporena, a dijelom odbačena od strane stečajnog upravnika.„Očekujemo nastavak pripremnog ročišta. Što se tiče suštine potraživanja u sporu od 12,5 miliona KM, mi već imamo pravosnažnu presudu koja je potvrđena i od strane Vrhovnog suda RS, da tog duga nema. Što se tiče manjeg spora, tu je upitna pravna legitimacija firme „Tamol“, budući da oni nisu bili povjerilac u vrijeme otvaranja stečaja, već su nizom nekih pravnih radnji preuzimali ta potraživanja. Vjerujem u uspjeh „Fabrike šećera“ u ova dva sudska spora“, izjavio je Milošević.

Nastavak  pripremnog ročišta i glavna rasprava zakazani su za 18. novembar.


Dešavanja u Bijeljini
Izvor: capital.ba

 

Komentara