BIJELJINA: Uređenje privatnih posjeda dodatni izvor prihoda AD ''Komunalac''


U bijeljinskom Komunalcu kažu da je sezona uređenja zelenih površina u punom jeku, te da svakodnevno vrijedno rade.

Pored redovnih aktivnosti, poput čišćenja grada i košenja javnih zelenih površina, „Komunalac" je u prethodnom periodu obavljao i dodatne poslove, koji su prvenstveno vezani za slavu grada i „Pantelinske dane".

"Komunalac" od prošle godine pruža svoje usluge i na privatnim posjedima zainteresovanih građana. Kažu da se tako trude da pomognu i privatnim licima, kako bi grad bio što uređeniji, ali i da je ovaj posao dobar dodatni izvor prihoda, koje ova kompanija ulaže u unapređenje svojih kapaciteta.

Radnici "Komunalca" kose travnjake, na kojima je trava visine do 15 cm, po cijeni od 23 feninga po metru kvadratnom sa odvozom, i 15 feninga bez odvoza. Ukoliko je trava viša od 15 cm košenje košta 30 maraka po satu sa odvozom, odnosno 20 KM bez odvoza.

"Komunalac", takođe, vrši i usluge uređenja zakorovljenih i površina obraslih šibljem i rastinjem, uklanja drveće, orezuje žive ograde i druge biljke, a vrši i usluge prevoza.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: ntvarena.com

 


 

 


 
Novi komentar

Komentara

 

Komentara