BIJELJINA: VODE SRPSKE RASPISALE KONKURS za izradu idejnog rješenja poslovne zgrade


Javna ustanova "Vode Srpske" Bijeljina raspisala je opšti javni konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja poslovne zgrade JU "Vode Srpske" Bijeljina u Bijeljini (Dvorovi).
 

Cilj konkursa je da se dobije kvalitetno i funkcionalno rješenje poslovne zgrade JU "Vode Srpske" Bijeljina na datoj lokaciji.

Pravo učešća na konkursu imaju svi studenti završne godine ili apsolventi arhitektonskog i građevinskog fakulteta bez obzira na teritorijalnu pripadnost, uz zadovoljavanje ostalih konkursnih uslova.

Početak konkursnog roka je 6.8.2019. godine a krajnji rok za predaju konkursnih radova je 15.9.2019. godine.

Konkursna komisija će vrednovati prispjele radove prema uslovima konkursa a biće dodijeljene sljedeće nagrade u neto iznosu:

- Prva nagrada - 2.500 KM,
- Druga nagrada - 1.500 KM i
- Treća nagrada - 1.000 KM.

Pitanja u vezi ovog konkursa učesnici mogu postaviti najkasnije do 21.8.2019. godine putem elektronske pošte na adresu: [email protected]


Konkurs je objavljen na zvaničnoj internet stranici JU "Vode Srpske" Bijeljina: www.voders.org.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: bijeljina.org

 


 
Novi komentar

Komentara

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Komentara