Advokat Dragomir Živanović osporava trasu auto –puta kroz Semberiju: ZAŠTO SE NE KORISTI TRASA PRUGE BIJELJINA-ŠID?


Advokat Dragomir Živanović

Ponovo reagujući na predloženi nacrt autoputa kroz Semberiji, advokat Dragomir Živanović, smatra da građanima Semberije treba na propisan i potpuno razumljiv način predočiti opravdanost izgradnje planiranog autoputa kroz Semberiju, ističući da predviđena trasa za novi auto – put prelazi preko najplodnijeg poljoprivrednog zemljišta i cijepa teritorije semberskih sela.

„ U prostorijama Direkcije za izgradnju i razvoj grada Bijeljina pogledao sam izloženu kartu „ Nacrt autoputa korz Semberiju“ (prostorni plan).

Ranije je na prostornom planu postojao jedan ucrtani pravac auto - puta koji su Semberci prepoznavali na terenu. Navodno, bilo je prigovora i žalbi, tako da je sada izložena druga verzija trase auto - puta. Pretpostavljam da određeni broj građana ima kvalitetan uvid u projektnu dokumentaciju i da može reagovati. Sagledavši izloženi nacrt prostornog plana nisam mogao utvrditi niti jednu bitnu činjenicu, kada je u pitanju projektovana trasa. Izloženi nacrt predstavlja svojevrsno šarenilo boja. Smatram da izloženi nacrt prostornog plana ne zadovoljava ni minimum sadržaja neophodnog takvom projektu. Smatram da nacrt prostornog plana treba da bude urađen na osnovu važećeg katastarskog plana, gdje se prepoznaju naselja, putevi, kanali. Preko takve osnove, raznim bojama, punom i isprekidanom linijom nanosi se idejno rješenje, nacrt i drugi detalji trase autoputa. Na taj način svi mi, pogotovo  vlasnici zemljišta u Semberiji, bili bismo potpuno informisani i imali bi mogućnost da predlažemo i prigovaramo, jer bi se vidjelo da li projektovana trasa auto - puta zahvata kvalitetne šume, objekte, stambene ili privredne namjene“.

Advokat Dragomir Živanović smatra da građanima Semberije treba na propisan i potpuno nov način predočiti opravdanost izgradnje planiranog auto - puta.

„ Kratko objašnjenje, kako se tim autoputem RS povezuje sa Republikom Srbijom, samo po sebi, ne pravda uništenje značajne površine kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta, jer RS sa Srbijom već ima dovoljno prelaza i mostova na rijeci Drini, a sa druge stane, RS treba da ima i prozor u EU. Zbog toga je ovaj novi autoput suvišan, jer RS ima nekoliko terminala, odnosno priključaka na autoput „Bratstvo i jedinstvo“. Ukoliko još jedan pravac treba za povezivanje RS sa Srbijom, ponovo ističem da već imamo takav pravac, a to je željeznička pruga, koja je odavno devastirana i koja nema perspektivu. Vidimo da i „Željeznice Srpske“ grcaju u dugovima, tako da je nejasno zbog čega bi pruga Bijeljina – Šid bila isplativa i ekonomična. Tim pravcem bi se mogao obezbijediti putni pravac od već postojećeg mosta na Rači do Agrotržnog centra, odnosno do kružnog toka na ulazu u Bijeljinu iz pravca Rače, a zatim prema Brčkom i Banjaluci“, ističe advokat Živanović.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com
 


 

Komentara