Privrednici podržali trasu auto-puta koju predlaže BijeljinaU Bijeljini je danas održan sastanak Privrednog savjeta Grada na kome je razgovarano o važnim infrastrukturnim projektima, među kojima je i trasa auto-puta Beograd-Banjaluka kroz Semberiju.

- Podržali smo predloženu trasu auto-puta od strane Grada Bijeljina jer smatramo da je ta trasa izuzetno dobra, s obzirom na njenu dužinu i blizinu urbanom području Bijeljina. Naš Grad ne bi trebalo da bude zaobiđen kada je riječ o auto-putu i smatramo da ova trasa treba da se predloži nadležnim organima na razmatranje - naveo je direktor područne Privredne komore u Bijeljini Anto Gajić.

On je pojasnio da je ovim prijedlogom predviđeno da se auto-put spoji i sa Pavlovića mostom, išla bi sjevernim dijelom Semberije i bila bi na oko 3-4 kilometra od zaobilaznice, što bi značilo i spajanje sa poslovno-industrijskim zonama.
- Putna infrastruktura je od velikog značaja za privrednike i zbog toga smo podržali ovu ideju - jasan je bio Gajić, ističući da je ova trasa kraća za 18 kilometara od ranije predložene.

Predsjednik Privrednog savjeta Grada Bijeljina Đorđe Slavinjak izrazio je očikavanje da će auto-put privući privredne subjekta iz okoline i investitore, čime će se poboljšati standard građana Bijeljine.On je istakao da je na današnjem sastanku bilo riječi i o promociji stručnih zanimanja, ostvarenju Plana kapitalnih investicija Grada Bijeljina za 2018. godinu, Planu kapitalnih investicija Grada Bijeljina za period 2019-2021. godine i o Akcionom planu zapošljavanja na području Grada.

- Veoma je važno da se đaci upoznaju sa proizvodnim i zanatskim djelatnostima, da bi se otklonila averzija djece i njihovih roditelja prema ovim zanimanjima, jer su zanati veoma traženi na tržištu - pojasnio je Slavinjak.

Izvor: Gradska uprava
 


 

Komentara