Bijeljina
Bijeljina

Bijeljina: Akcije Pavlović banke nisu namijenjene samo ''Batagonu''

Skupština akcionara Pavlović International Banke usvojila je odluku o 19. emisiji akcija te banke u iznosu od sedam miliona KM.

Detaljnije

Strana 352 od 409