Bijeljina: 1.200 poljoprivrednika koristi sredstva Agrarnog fonda (video)


Agrarni fond Grada Bijeljina isplatio je semberskim poljoprivrednicima do sada  oko 350.000 KM na ime podsticaja iz prošle godine, za koje je u 2018. izdvojeno ukupno 1,1 milion maraka.

Isplate preostalih dugovanja proizvođačima, koja se odnose na podršku stočarstvu, podizanju novih zasada, plasteničkoj proizvodnji i navodnjavanju, Agrarni fond će isplatiti u prvom kvartalu ove godine.

Prošle godine su isplaćeni i podsticaji za osušeni duvan u iznosu od oko 46.000 KM. Agrarni fond proizvodnju duvana subvencioniše sa 15 feninga po kilogramu suvog lista. I u 2019-oj godini za podsticaje poljoprivredne proizvodnje u Semberiji izdvojeno je 1.100.000 KM. Podaci sa kraja prošle godine, a na osnou zaprimljenih zahtjeva potvrđuju da raste broj proizvođača koji su zainteresovani za korištenje podsticajnih sredstava lokalne zajednice, među kojima je najveći broj onih koji su vezani za stočarsku proizvodnju kojoj je namijenjeno 300.000 KM.

Za podršku podizanju novih zasada voća izdvaja se 20.000 KM. Sredstva za podršku plasteničkoj proizvodnji i navodnjavanju iznose 70.000 KM, za afirmaciju domaće poljoprivredne proizvodnje 220.000 KM, a za podršku izgradnji infrastrukture 190.000 KM. U Agrarnom fondu predviđena su i sredstva za vanredne i nepredviđene situacije u iznosu od 40.000 KM. Za pomoć poljoprivrednim udruženjima iz Agrarnog fonda obezbijeđeno je 40.000 KM, kao i regres kamata za proljećnu sjetvu 20.000 KM. Bijeljinski Agrarni fond podržava i edukaciju, posjete sajmovima, te sufinansiranje analiza kvaliteta zemljišta, i projekata razvojnih agencija sa ukupno 60.000 KM.

Izvor: ntvarena.com

 

Komentara