Ove godine više novca za žene u biznisu


Slaviša Jovanović

Budžetom grada Bijeljina ove godine planirano je više novca za podršku preduzetnicima i preduzetničkoj djelatnosti. Naime, budžet Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća uvećan je za 5000 KM, sa 75 000 na 80 000 KM.

U prethodnoj godini realizoavna su četiri projekta, od kojih su tri finansirana iz budžeta Agencije, a jedan od strane republičke Agencije za mala i srednja preduzeća.

“Realizacijom programa i podrške preduzetnicima i stalnim monitoringom korisnika sredstava očuvano je 200 postojećih radnih mjesta koja su bila upitna”, kaže Slaviša Jovanović, direktor ove agencije.

Planom gradskog budžeta za 2019. godinu, finansijska sredstva za pomoć malim i srednjim preduzećima su nešto veća i iznose 80.000 KM.“Ove godine akcenat stavljamo na razvoj ženskog preduzetništva. Nastojaćemo da pomognemo žene u biznisu, kao jedan od važnih segmenata privrede”, kaže Jovanović.

Jovanović je pozvao sve zainteresovane privrednike za razvoj svog biznisa, da u saradnji sa ovom Agencijom učestvuju u stvaranju povoljnijeg privrednog ambijenta Grada i Semberije uopšte.

Izvor: noviglas.info


 

Komentara