''Standard računovodstvene usluge'' iz Bijeljine pomažu svim ''frilenserima'' (freelance) da prijave i legalizuju svoju djelatnost


Slaviša Lakić, direktor ''Standard računovodstvenih usluga“ Bijeljina

''Standard računovodstvene usluge'' kao moderna knjigovodstvena kompanija, svakodnevno prateći razvoj tržišta, prepoznala je potrebu da po pozivu Poreske uprave RS, pomogne svim „frilenserima“ (freelance) da prijave i legalizuju svoju djelatnost. Kompanija je pokrenula poseban websajt za sve freelencere na adresi www.standardfreelance.com www.standardfreelance.com.

Poreski organi, kako u BiH, tako i u regionu su počeli sa provjerama svih fizičkih lica koji djelatnost obavljaju preko interneta, bez obzira da li su to jutjuberi, frilenseri, arhitekte, dizajneri, prodavci raznih roba i usluga i slično a da pri tome nemaju registrovanu djelatnost.

To su sve rezidenti (državljani BiH) koji ostvaruju prihode u zemlji i inostranstvu.

''Svaki oblik poslovanja, bez obzira na mjesto na kom se posluje, predstavlja djelatnost koja se mora registrovati kod nadležnih organa i za koju se moraju obračunati, prijaviti, a samim tim i platiti određene obaveze u skladu sa nadležnim Zakonima. Dakle, ako se neko bavi, recimo, programiranjem i svoje proizvode ili uslugu ustupa stranoj kompaniji, odnosno radi za njih, učestvuje u projektima i od toga ostvaruje prihod. Ovo ustvari predstavlja djelatnost koja mora biti registrovana ili kod opštinskog organa u formi zanatsko-preduzetničke djelatnosti (s.p.) ili mora biti registrovana kao d.o.o. (društvo sa ograničenom odgovornošću)'', objasnio je za Dešavanja u Bijeljini direktor ''Standard računovodstvenih usluga'' Slaviša Lakić.

U ponudi su dva paketa za ''frilensere'':
SetUP Paket, odnosno, Start paket koji je namijenjen za obavljanje registracije usluge za frilensere i osnovna knjiženja.

''Ovo podrazumijeva da ćemo za vas izvršiti registraciju vašeg biznisa u opštini ili u sudu. Uz pravnu podršku naše advokatske kuće, sačinićemo osnivačka akta, posjetiti notara (zajedno sa vama ako je potrebno), pribaviti sva uvjerenja, platiti takse i sve druge troškove, izraditi pečat za vaš biznis, otvoriti račun u poslovnoj banci, te preduzeti sve radnje od značaja da počnete da funkcionišete'', rekao je Lakić za portal Dešavanja u Bijeljini.

Cijena za uslugu osnivanja je od 50,00 KM, s tim da se dodatno plaćaju troškovi (sudska taksa, razne ovjere i slično), a koji zavise od tipa biznisa. Ova naknada je jednokratna.SetUP paket podrazumjeva osnovna knjiženja i vođenje računovodstve evidencije, a cijena računovodstvenih usluga je 70,00 KM.

Drugi paket koji se nudi je ''Standard Freelance paket'' u koji se ubraja osnovni paket pravne podrške, izrada ugovora, pravni i poreski konsalting, saradnja sa bankama oko priliva sa PayPall-a, kripto-mjenjačnica, drugih platformi i eventualna dodatna pitanja. Cijena Standard freelance paketa za računovodstvo za preduzetnike i d.o.o. je 200,00 KM i plaća se jednom mjesečno.

Naime, ukoliko korisnik ne registruje svoju djelatnost, može da snosi sankcije, odnosno kazne koje mogu biti prekršajne prirode i variraju od 500,00 KM do 2.000,00 KM i više. U ekstremnim slučajevima, fizičko lice može biti i krivično prijavljeno za djelo nedozvoljenog obavljanja djelatnosti, kao i za poresku utaju, gdje su kazne daleko drastičnije.

''Takođe, banke ovakve korisnike mogu prijaviti poreskim organima. Bez obzira što u ugovoru o otvaranju računa sa bankama stoji klauzula zaštite informacija i povjerljivost, banke su dužne da korisnike prijave poreskim organima ako postoji učestalost prihoda na račun fizičkog lica, odnosno ako su transakcije veće od 30.000,00 KM, ali i kada posumnja da se obavlja neregistrovana djelatnost. Za koji oblik registracije će se neko odlučiti, zavisi od mnogo faktora - prije svega od obima i načina rada, naplate sredstava, korišćenja platnih mreža (Pay Pal, Payoneer i slično)'', istakao je Lakić.

Iz Poreske uprave Republike Srpske (PURS) pozivaju poreske obveznike koji ostvaruju prihode iz inostranstva, uključujući i prihode od usluga ostvarene udaljenim radom (freelancer), da te prihode prijave Poreskoj upravi, kao i da registruju djelatnosti koje obavljaju.

''Obavještavamo poreske obveznike da Poreska uprava Republike Srpske raspolaže podacima o ostvarenom prilivu sredstava putem internet servisa za finansijsko plaćanje kao što je ''PayPal'' i dr., u prethodnom periodu, a po računima otvorenim kod ovlaštenih subjekata za platni promet na teritoriji Republike Srpske i BiH'', naveli su u PURS.

Napominju da su svi poreski obveznici koji ostvaruju prihode iz inostranstva dužni podnijeti odgovarajuće prijave nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave Republike Srpske radi prijave dohotka ostvarenog u prethodnom periodu, u za to zakonski predviđenom roku.

Detalje o freelance biznisu i načinu rada pogledajte na www.standardfreelance.com 
www.standardfreelance.com.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com
  

Komentara