TATJANA KEROVIĆ - ''Zaslužna žena'' Grada Bijeljine za 2021. godinuTatjana Kerović rođena je 29.9.1964. godine u Tuzli. Osnovnu školu i Gimnaziju sam završila u Loparama, a potom je upisala Višu školu unutrašnjih poslova u Zemunu. Školovanje je nastavila na Fakultetu za bezbjednost u Banjaluci.
 
Po završetku studija, zaposlila se u MUP-u RS 1992. godine. U periodu od 1992-2015. godine radila je na poziciji inspektora kriminalističke policije u Bijeljini i zamjenika komandira za kriminalitet.
 
Od 2015. godine zaposlena je u policijskoj stanici u Janji na mjestu komandira.

Tokom svog dosadašnjeg rada u policiji, susretala se sa različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja i nastojala da što bolje i kvalitetnije odgovori na takve slučajeve.


 
Članica je Mreže žena u policiji RS od njenog osnivanja i aktivno učestvuje u radu i aktivnostima kojima se mreža bavi.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

 

Komentara