Komunalna policija: Odgovornim radom do uređenijeg grada


Komunalna policija u Bijeljini izvršila je u prošloj godini 4.229 pregleda i izdala 1.380 rješenja sa korektivnim mjerama i 116 prekršajnih naloga, rečeno je u ovoj gradskoj službi.

Povremene ciljane akcije u noćnim satima i u dane vikenda i praznika dale su rezultate u pogledu otklanjanja prekršaja, a bile su usmjerene na kontrolu radnog vremena ugostiteljskih objekata, kontrolu izvođenja muzičkih sadržaja uživo, isticanje zastava za praznike, uklanjanje snijega i leda i protivzakonitu uzurpaciju javnih površina. 

"Komunalna policija dosta djeluje preventivno, uzimajući u obzir da građani ne poznaju određene zakonske odredbe, kao i socijalni status sugrađana, dok ponavljanje prekršaja i bahato ponašanje stranki povlači sankciju u vidu izdavanja prekršajnih naloga i podnošenja prijedloga za prekršajne prijave", kaže načelnik ove bijeljinske službe Ratomir Draganić. 

On ocjenjuje da su građani prepoznali rad Komunalne policije i stekli povjerenje u njihov rad, što pokazuje i stalni rast broja prijava koje se odnose na komunalni red u gradu. 

Prijave Odjeljenju komunalne policije podnose se pisano i elektronski, a po telefonskom pozivu izlazi se kada je riječ o hitnoj intervenciji i postoji opasnost po život i zdravlje građana. 

Odjeljenje Komunalne policije u Bijeljini ima 13 komunalnih policajaca, koji su po parovima raspoređeni na cijelom gradskom terenu čija je ukupna površina 734 kvadratna kilometra. 

U službi navode da je rok za rješavanje po prijavi za jednostavnije probleme je 30 dana, mada komunalni policajci u većini slučajeva te probleme rješavaju u mnogo kraćem periodu. 


Pozitivni pomaci u prošloj godini načinjeni su u sprečavanju stvaranja divljih deponija smeća i njihovom uklanjanju, u saradnji sa gradskim Odjeljenjem za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, navode u Komunalnoj policiji. 

U martu 2017. godine, uoči proljećnog čišćenja grada, u Bijeljini su registrovane 42 divlje deponije, a u istom periodu prošle godine 32, od kojih je 18 sa građevinskim šutom i 14 sa građevinskim šutom i komnalnim otpadom. 

S obzirom da je već 90 odsto pravnih i fizičkih lica u gradu obuhvaćeno odvozom komunalnog otpada, u Komunalnoj policiji očekuju da će to zaustaviti stvaranje divljih deponija smeća. 

Iz ove gradske službe najavljuju da će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti zaštiti od uništavanja zelenih javnih površina na području Bijeljine i upozoravaju građane da ne parkiraju i ne zaustavljaju vozila na zelenim javnim površinama u gradu.

Izvor: srna.rs


 

 

Komentara