Episkop Fotije: PRAVO IZBORAPRAVO IZBORA
 
Danas se u svetu
glavna bitka vodi
o pravu izbora,
drugačije rečeno,
o slobodi
 
Bog u Bibliji
slobodu izbora dade
čoveku rečima:
Ako budete jeli
sa drveta poznanja
dobra i zla,
izbor, to jest,
slobodu im ostavi,
dok satana ne pristupi
negirajući Boga i
negirajući čoveka,
rečima bez izbora:
Nećete vi umreti
 
Ko je tad bio u pravu,
mi to danas znamo,
jer u svetu smrt zavlada,
al’ nam Gospod dade
silu Krsta,
da nas opravda
 
U Australiji,
pravo izbora ukinuše a
nagoveštava se slično
na sve strane,
dakle i dalje
biblijska bitka traje,
da li će države biti
za Boga i slobodu,
il’ filosofiju satane
 
Ovaj svet ide
kao šti je pisano,
i mora žito
od pleve da se deli,
samo što sad njiva
obuhvata svet celi,
da se vidi, da se čuje,
ko su ljudi, a ko neljudi,
gde su države, gde kazamati,
sa Bogom i slobodom,
il’ sa satanom
večno pati
 
Episkop Fotije

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com 

Komentara