Koliko košta promjena imena i koliko građana je to uradilo?


Dragana Ljubojević

U prošloj godini, Matičnoj službi grada Bijeljina, zbog želje da promijene svoje ime dobijeno po rođenju, javilo se pedesetšest naših sugrađana. Kako kažu, postoji više razloga zašto se građani odlučuju na ovaj korak promjene identiteta. 

Stotine građana Srpske godišnje promijeni ime dobijeno po rođenju, a najčešći razlog je, kako nam je rečeno, usklađivanje dokumenata zbog grešaka u identitetu. Međutim, nisu rijetkost ni oni koji se na ovaj korak odlučuju zbog selidbe u inostranstvo i prilagođavanja imena stranom.

“Promjenu ličnog imena u protekloj godini zatražilo je 56 Bijeljinaca. Građani mogu, ali ne moraju, navesti razlog za to. Najčešće to rade zbog usklađivanja podataka koji se nalaze u evidenciji Ministarstva unutrašnjih poslova RS sa podacima u matičnim knjigama”, kaže Dragana Ljubojević, šef Matične službe Grada Bijeljina.

Međutim, tu su i drugi razlozi. Neki mijenjaju ime zbog selidbe u inostranstvo, neki jer im se ne dopada, a najdrastičniji su primjeri roditelja koji djeci mijenjaju imena jer su se naknadno “sjetili ljepšeg”.

Potrebno “brdo” dokumenata
Promjena ličnog imena nije tako jednostavna. Ukoliko želite da promijenite ime potrebno je prikupiti sva dokumenta u kojima se ime pominje.

Pored lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih, vjenčanog lista, rodnih listova djece, potrebno je da obezbijedite i uvjerenje iz Poreske da ne dugujete porez, uvjerenje iz Centra za socijalni rad, uvjerenje da niste kažnjavani i da se protiv Vas ne vodi postupak… Spisak je poprilično dugačak.

Opštinska taksa je 52 KM, osim u slučaju kada se ime ili prezime mijenja zbog slovne greške, tada je taksa 32 KM.

Izvor: noviglas.info
 


 

Komentara