Javna prezentacija u Bijeljini – Osobe sa invaliditetom imaju pravo na rad i zapošljavanje (foto)Karitas BiH u saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske, zahvaljujući podršci Ambasade SAD, organizuje javne prezentacije o mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Danas je u Bijeljini organizovana jedna ovakva prezentacija koja ima za cilj da informiše osobe sa invaliditetom i javnost o pravu na rad i zapošljavanje, a u skladu sa 27. članom Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu osoba sa invaliditetom. Prezentacije su  održane širom BiH i to u Prijedoru, Banjaluci, Gradišci, Derventi, Zenici, Sarajevu, Orašju, Mostaru, Širokom Brijegu, Livnu, Goraždu, Tuzli, Bihaću i Travniku.

„Ove javne prezentacije su planirane u 20 lokalnih zajednica širom BiH. Do sada smo ih organizovali u 15 sredina, u 15 lokalnih zajednica i danas smo krenuli u istočni dio Republike Srpske, od Bijeljine. Nakon ove slijede prezentacije u Bratuncu, Višegradu, Istočnom Sarajevu i u Trebinju. Na kraju, u decembru, planiramo i Brčko Distrikt, čime ćemo zaokružiti svih 20 lokalnih zajednica. U osnovi, nama je želja da kroz ove javne prezentacije, osobama sa invaliditetom, njihovim organizacijama, privrednim društvima, javnom sektoru, pokažemo mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Na prvom mjestu, govorim o pravu na rad i zapošljavanje koje je definirano, kako kroz Zakon RS, tako i Konvencijom Ujedinjenih naroda, a onda kroz prezentacije Fonda predstaviti i konkretne mogućnosti poticaja koje se mogu ostvariti kroz zapošljavanje osoba sa invaliditetom“, rekao je Zlatko Malić, predstavnik Karitasa BiH i voditelj programa za osobe sa invaliditetom.Kako kaže, zahvaljujući zakonima koji su doneseni 2004. godine u RS i 2010. godine u Federaciji BiH, napravljen je veliki i značajan pomak u zapošljavanju osoba sa invaliditetom, a sve zahvaljujući djelovanju fondova.

"Međutim, i dalje su ta rješenja daleko od onoga što bi trebao biti optimum. Možda je i najveći problem u tome što se zakoni ne poštuju u cjelosti, nažalost, moram reći, prvenstveno u javnom sektoru. Upravo javni sektor, donosioci zakona, su oni koji slabije zapošljavaju osobe sa invaliditetom i tu je čitav niz prepreka. Tu možemo govoriti o neznanju poslodavaca, o strahu kojeg imaju u radu sa osobama sa invaliditetom. S jedne strane, tu je problem i neaktivnost samih osoba sa invaliditetom, kompetencija koje nisu danas usklađene sa tržištem rada, pa možda čak jednim dijelom i zakonskim rješenjima koje su već na jedan način zastarjeli i treba ih mijenjani", objasnio je Malić.


U skladu sa Zakonom, na svakog 16. zaposlenog, trebala bi da bude jedna osoba sa invaliditetom. Ono što predstavlja dodatni problem je što ne postoje tačni podaci o broju invalida na području BiH.

"Ovdje smo da poslodavce i invalide uputimo na njihova prava, odnosno mogućnosti pri zapošljavanju lica sa invaliditetom. Najveća problematika je nedovoljna informasanost obje strane. Kroz ove prezentacije želimo da približimo invalidna lica poslodavcima kako bi se ostvarilo zapošljavanje. Najveći problem nam je što nemamo bazu zaposlenih, odnosno nezaposlenih lica, jer nam udruženja ne dostavljaju spiskove invalidnih lica. Kroz ove prezentacije, nadamo se da ćemo pospješiti saradnju i zapošljavanje invalidnih lica", rekao je Vjekoslav Markovinović, predstavnik Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske, rukovodilac Službe za analizu i razvoj.

Na evidenciji bijeljinskog Zavoda za nezaposlena lica, evidentirano je 132 osobe sa invaliditetom, međutim, oni nemaju informacije koliki procenat invalidnosti oni posjeduju.


"Još uvijek postoje predsrasude da kad se osoba sa invaliditetom prijavi na Biro, ako ne pokaže i u karton ne upiše da je osoba sa invaliditetom, misli da će prije dobiti zaposlenje. Oni nisu svjesni da upravo ako se prijave da su osobe sa invaliditetom, da će prije dobiti zaposlenje, jer imaju podsticaje i od Fonda i Biroa. Znači, 132 osobe koje se vode na evidenciji Biroa je veliki broj, ali mogu da kažem da smo preko Koalicije i Aktiva mladih uspjeli u posljednje dvije godine da zaposlimo sedam mladih osoba sa invaliditetom kroz naše preporuke. Jedna od njih je i Slavena Marić, diplomirani psiholog, koja je dobila stalno zaposlenje u u Centru za socijalni rad u Bijeljini", istakao je Milorad Jović, tehnički sekretar Koalicije "Kolosi" u Bijeljini.

On je iskoristio priliku da se zahvali Karitasu što im je već ranije pružio podršku u vidu obuke kod pisanja CV-a, biznis plana, kao i davanja dodatnih informacija kako osobe sa invaliditetom mogu lakše samostalno da se zaposle ili pokrenu sopstveni biznis.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com 

Komentara