Nacrt odluke o rebalansu budžeta Grada Bijeljina za 2021. godinu izazvao kratke rasprave među odbornicimaDruga tačka dnevnog reda 7. sjednice Skupštine Grada Bijeljina nacrt rebalansa budžeta za 2021. godinu izazvao je kratke rasprave među odbornicima Skupštine.
 
Prema materijalima, budžet Grada Bijeljina za 2021. godinu usvojen je 31. marta 2021. godine Odlukom o budžetu Grada Bijeljina za 2021. godinu  u iznosu od 51.527.729,00 KM. U strukturi planiranih budžetskih sredstava poreski prihodi su iznosili 35.070.815,00 KM, neporeski prihodi 11.855.800,00 KM, transferi  2.708.000,00, a ukupni primici 1.893.114,00 KM. U skladu sa budžetskim sredstvima planirani su i budžetski izdaci. Ovim rebalansom se utvrđuju sredstva u iznosu od 57.889.157,00KM.

Kako se navodi, osnovni razlozi za izradu rebalansa budžeta Grada Bijeljina za 2021. godinu su sljedeći:

-uključivanje nepovučenih kreditnih sredstva iz 2020. godine u iznosu od 3.500.000,00 KM koja će biti raspoređenana rekonstrukciju javne rasvjete u LED tehnologiju, projektovanje sportske hale i izgradnju nove autobuske stanice,

-uključivanje neutrošenih kreditnih sredstava iz 2020. godine u iznosu 600.000,00 KM koji će biti raspoređena na rekonstrukciju sportskih objekata – Sokolskog doma, 

-obezbjeđivanje sredstava za izmirenje obaveza koje su u 2020. godini stvorene iznad visine raspoloživih sredstava utvrđenih budžetom Grada Bijeljina za 2020. godinu u ukupnom iznosu 1.741.845,00 KM.

-instrukcija Ministarstva finansija RS od 22.12.2020. godine (korigovani DOB za period 2021.-2023. godina), kojom se nalaže da opštine/gradovi izvrše korekciju prihoda po osnovu PDV-a na niže. Primjenjujući smjernice date u ovoj instrukciji prihod od PDV je projektovan na nivou od oko 25,5 mil. KM.

Ispred Kluba odbornika SNSD, Miroslav Milovanović istakao je da su očigledna smanjenja na svim pozicijama investicija i da ne postoji pozicija koja nije izmijenjena i to umanjenjem “na dole”.

“Tada nas je Gradonačelnik nazvao “hijenama” koje smo udarili na budžet, a sada imamo situaciju da ništa na ovom polju nije urađeno za šest mjeseci, već se rebalansom budžeta još smanjuju te pozicije. Recimo, smanjene su bruto plate za veći broj ustanova i preduzeća u sastavu Gradske uprave, a na drugoj strani povećane bruto plate zaposlenih u Gradskoj upravi. Nije to sporno, ali imamo situaciju da nemamo Zamjenika Gradonačelnika ni deset načelnika odjeljenja i umjesto uštede imamo povećanje rashoda”, objasnio je Milovanović.
 
Odbornik RSS Bijeljina, Danijel Perić postavio je pitanje zašto je veliko odstupanje u odnosu na prvoplanirani iznos novčanih kazni, odnosno zašto su tolike naplaćene.

“Gradonačelniče, rekli ste da će novoimenovani direktori u javnim preduzećima napraviti uštede, a mi vidimo da su planirana povećanja subvencija”, postavio je još jedno pitanje Perić.Odbornik Kluba odbornika PDP, Slaviša Marković rekao je da neka odjeljenja moraju da smanje svoj budžet da bi se nadoknadila nedostajuća sredstva.

“Odjeljenja za poljoprivredu i privredu nisu smanjila svoj budžet. Kada bi ovaj nacrt bio politički, Kabinet Gradonačelnika bi svoj budžet vratio na nivo prethodnog, a ne smanjio na stavci prezentacije”, naveo je Marković.
 
Odbornik SDS Bijeljina, Anka Todorović upitala je ko je odgovoran za prekoračenje budžeta iz 2020. godine - bivši Gradonačelnik ili skupštinska većina i koji korisnici budžeta su prekoracili svoja ovlaštenja.

Odbornik iz Kluba odbornika SNSD, Zlatan Lazarević, izričit je da objašnjenja treba da daju sadašnji Gradonačelnik Petrović i bivši predsjednik Skupštine, Marković, a ne da se sve svaljuje na prethodni saziv i prethodnog Gradonačelnika.
 
Gradonačelnik Petrović je objasnio da je potrebno utrošiti tri i po miliona neiskorištenih sredstava i to na sljedeći način:
  • dva miliona za javnu rasvjetu
  • jedan million, odnosno koliko bude predviđeno prema javnom pozivu za projektovanje nove sportske dvorane
  • i pola miliona za izgradnju nove autobuske stanice.
“Neutrošena kreditna sredstva u iznosu od 600.000 KM, prema odluci namjenjena su za rekonstrukciju Sokolskog doma. Kada sam preuzeo dužnost, 29. decembra, nije bilo moguće sazvati sjednicu da bi se uradio rebalans budžeta, pa je 2020. ostala fiskalno nezatvorena”, rekao je Gradonačelnik Petrović.

Sa 26 glasova za, usvojen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o budžetu grada, odnosno rebalansu budžeta za 2021. godinu, s tim što se zadužuje Odjeljenje za finansije da u roku od 10 dana provede Javnu raspravu po nacrtu ove Odluke, a nakon toga pripremi Prijedlog odluke o izmjeni Odluke  o budžetu grada, odnosno rebalansu budžeta za 2021. godinu.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com
 
 

 

Komentara