ALEKSANDAR ĐURĐEVIĆ: Koliki je zločin nad građanima kada Gradska uprava nije u stanju realizovati smanjene iznose i vratiti sredstva građanima?!Saopštenje predsjednika Skupštine Grada Bijeljina Aleksandra Đurđevića prenosimo u cjelosti:

"Nova gradska uprava u Bijeljini na čelu sa gradonačelnikom za 9 mjeseci nije uradila ništa. Pretežno su se bavili proizvođenjem sukoba kroz ostrašćena saopštenja za medije i ubiranjem jeftinih političkih poena kroz razne vrste populizma. O tome najbolje svjedoče konkretni podaci koji se mogu vidjeti u izvještaju o izvršenju budžeta grada Bijeljina za prvih 6. mjeseci. 

Na primjer, sredstva planirana za izgradnju komunalne infrastrukture u iznosu od 1.8 miliona KM, za prvih pola godine izvršena su u iznosu 6.292,79 KM, što je velika sramota za grad. Dalje, sredstva planirana za eksproprijacije za infrastrukturu, planirana u iznosu od 900 hiljada izvršena su u 116.794,95 KM tj. 13%. Sredstva za javnu higijenu i održavanje zelenih površina su realizovana u iznosu od 3% što je još jedna sramota za grad.

Ukupno izvršenje za kapitalne investicije u gradu Bijeljina je u nivou od 7% za prvih pola godine, dok je u Odjeljenju za stambeno – komunalne poslove izvršenje budžeta oko 19%. 

Važno je još napomenuti da je prilikom usvajanja budžeta, gradonačelnik nazvao odbornike skupštine grada ,,gladnim hijenama“, koji čine ,,ekonomski zločin nad građanima“ zato što su prilikom usvajanja amandmana smanjili u određenom dijelu upravo stavke koje su gore navedene. Koliki je onda zločin nad građanima kada i te smanjene iznose niste u stanju realizovati i vratiti na taj način sredstva građanima od čijeg novca se upravo i puni budžet grada Bijeljina, pa na primjer stavku koja se odnosi na komunalnu infrastrukturu za pola godine realizujete oko 6 hiljada KM, a na raspolaganju imate 1.8 miliona KM?!

Skupština grada je sa druge strane usvojila preko 400 različitih akata, bez obzira na to ko je predlagač koji je uputio akt, a predlagač je u najvećem dijelu bio gradonačelnik. Većinom su akti usvajani u nepromijenjenom obliku, dok je manji dio korigovan amandmanski. Samo u par slučajeva akti nisu dobili potrebnu većinu u Skupštini ili su vraćeni predlagaču na doradu uz uputu šta treba da promijeni u samim aktima, nakon čega su i usvojeni. 

To je jasan pokazatelj da Skupština nije kočničar bilo čega što je važno za građane, bez obzira na to ko je predlagač i da je interes naših sugrađana na prvom mjestu."

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

 

Komentara