Odgovor direktora bijeljinskog vrtića odborniku PerićuOdgovor na molbu direktora Dječijeg vrtića "Čika Jova Zmaj" iz Bijeljine odborniku Danijelu Periću prenosimo u cjelosti:

"Dana 29.07.2021. godine,  na adresu JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ stigla je Molba koju je direktno podnio g. Danijel Perić, odbornik Skupštine grada Bijeljina, broj protokola 2163/21. U priloženoj molbi nije navedena adresa na koju se može uputiti odgovor direktno g. Periću, odborniku Skupštine Grada Bijeljina, te putem javnog saopštenja nevedenom i javnosti pružamo decidan odgovor i obrazloženje zbog čega je došlo do donošenja odluke o prestanku realizacije produženog boravka.

Molbom  g. Danijela Perića, odbornika Skupštine Grada Bijeljina je apelovano da se još jednom razmisli o prestanku realizacije produženog boravka jer se produženi boravak organizuje duži niz godina i u skladu je sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. U završnom dijelu molbe, navedeno je da u produženom boravku borave djeca prvog i drugog razreda OŠ „Sveti Sava“ i da nemamo pravo da uskratimo produženi boravak.

Osnova za donošenje odluke o prestanku realizacije produženog boravka zasnovana je na ograničenjima zakonskih normi i kapaciteta koji proizlaze iz primjene Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske, Krivičnog zakonika Republike Srpske i Ustava Republike Srpske. Nakon uvida u navedene zakonske propise i normi kojima podliježe odgovorno lice i upravni odbor ustanove, zaključeno je da organizacijom produženog boravka nisu ispunjena tri ključna uslova koji predstavljaju mogućnosti za organizaciju produženog boravka, za šta su propisane eksplicitno krivične odgovornosti, a to su: 
1. bezbjednost djece i radnika,
2. jednaki uslovi i prilike u domenu ostvarivanja prava djece i
3. kvalitet vaspitno obrazovnog procesa.

Na osnovu prethodno navedenog, upravni odbor je u skladu sa članom 35. Statuta JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ Bijeljina i članom 80. stav 2, Zakona o predškolskom vapitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 79/15. i 63/20.) donio Odluku o prestanku realizacije produženog boravka u JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ u Bijeljini, broj protokola 2319/21.

Bezbjednost djece i radnika

Dugogodišnja praksa produženog boravka u JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ funkcionisala je na način da dva vaspitača odlaze po djecu prvog i drugog razreda u OŠ „Sveti Sava“ i prevode ih kroz dvije među najprometnijim raskrsnicama u Bijeljini, gdje u prosjeku prođe preko hiljadu vozila dnevno (ulice Miloša Obilića i Svetog Save), prelazeći na dva mjesta pješačke prelaze. 

Realizacija produženog boravka na ovaj način nije propisana Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. „Predškolske ustanove mogu, ukoliko za to imaju mogućnosti, organizovati produženi boravak za djecu prve trijade osnovne škole“, član 24. stav 2, Zakon o predškolskom vapitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 79/15. i 63/20). Odgovorno lice predškolske ustanove ne organizuje i sprovodi dodatne mjere bezbjednosti u učešću djece školskog uzrasta u saobraćaju, član 84. stav 2, Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 63/11). Dodatno, polazeći od osnovne djelatnosti predškolske ustanove koje su definisane članovima 1, 2 i 3, te članom 48. kojim je definisan zadatak vaspitača i članom 84. stav 1. tačka 1. i 2.  kojima je propisana odgovornost direktora ustanove prema Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, uprava ustanove je procjenila da nema zakonske mogućnosti za organizovanje produženog boravka zbog ne ispunjavanja kriterijuma bezbjednosti djece i radnika i radnih zadataka vaspitača. Suprotno odluci, eksponirana je krivična odgovornost odgovornog lica po članu 18. stav 2. - Način izvršenja krivičnog djela, članu 214. stav 1. - Nepreduzimanje mjera zaštite na radu i član 322. stav 1. - Nesavjestan rad u službi, Krivični zakonik Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 64/2017, 104/2018. -odluka US i 15/2021).

Jednaki uslovi i prilike u domenu ostvarivanja prava djece

Kao što je prethodno navedeno u molbi, produženi boravak se organizovao isključivo za djecu koja pohađaju OŠ „Sveti Sava“. U razgovoru sa roditeljima čija djeca pohađaju osnovne škole „Vuk Karadžić“, „Knez Ivo od Semberije“ i „Jovan Dučić“ došlo se do saznanja da ta djeca nisu imala mogućnost produženog boravka. Razlog za njihovo ne učestvovanje u produženom boravku je ne mogućnost vaspitača da odu po djecu i dovedu ih u predškolsku ustanovu. Uvidom u ovakvu dugogodišnju praksu produženog boravka uočena je nejednakost prava djece. Ova nejednakost predstavlja diskriminaciju, a to je direktna povreda ustavnih prava djece i roditelja (Ustav Republike Srpske -  Službeni glasnik Republike Srpske, broj 21/92 – prečišćeni tekst, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05) kao i krivično djelo protiv sloboda i prava građana – Povreda ravnopravnosti građana član 139, Krivični zakonik Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 64/2017, 104/2018 -odluka US i 15/2021). Kao i u prethodnom slučaju, za zakonit rad predškolske ustanove odgovorno lice je direktor član 81. stav 1, Zakon o predškolskom vapitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 79/15 i 63/20).
Kvalitet vaspitno obrazovnog procesaPo pitanju kvaliteta vaspitnog obrazovnog procesa mora se skrenuti pažnja da nisu ispunjene osnovne norme pedagoških standarda vezanih za prostor u kojem se odvija vaspitno obrazovni proces, član 18. i član 24. stav 6. tačke 1. i 15, Zakon o predškolskom vapitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 79/15 i 63/20). Tačnije, jedan dio djece u produženom boravku godinama je boravio u holu na spratu centralnog vrtića Mali princ, a drugi je bio u prostoru od 15 kvadratnih metara. Dakle, u 2021/2022. školskoj godini za 44 osnovca nisu ispunjeni propisani pedagoški standardi prostora za vaspitno obrazovni rad kao i uslovi bezbjednosti ako se uzme u obzir da djeca borave u holu na spratu vrtića.

Iskreno se nadamo da će Odluka o prestanku realizacije produženog boravka biti uvažena i prihvaćena od strane roditelja naših osnovaca i šire javnosti jer je potpuno utemeljena na primjeni pozitivnih zakonskih propisa i izraženoj zakonskoj i moralnoj ordgovornosti uprave JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“.

S poštovanjem!

Direktor
Dr Đorđe Lazić"

PROČITAJTE JOŠ:
ODBORNIK PERIĆ UPUTIO MOLBU BIJELJINSKOM VRTIĆU: Nemojte ukidati produženi boravak mališana (foto)

https://desavanjaubijeljini.com/sr/news/Bijeljina//21925.odbornik-peric-uputio-molbu-bijeljinskom-vrticu-nemojte-ukidati-produzeni-boravak-maliscaronana-foto.html

https://desavanjaubijeljini.com/sr/news/Bijeljina//21925.odbornik-peric-uputio-molbu-bijeljinskom-vrticu-nemojte-ukidati-produzeni-boravak-maliscaronana-foto.html

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com


 

Komentara