Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća: Budžet za podsticaje uvećan za 90.000 KM


Marko Vlačić, direktor Agencije za mala i srednja preduzeća Bijeljina

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina, koja je osnovana 2006. godine, ima za cilj da afirmiše preduzetništvo, odnosno privatni sektor u Semberiji.

Prema riječima direktora Agencije Marka Vlačića, osnovni zadatak Agencije je stvaranje uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Bijeljina, pružanjem direktne podrške privrednicima i pružanjem kvalitetnih poslovnih usluga. 

- Agencija će, kao u prethodnom periodu nastaviti sa aktivnostima podrške sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništvu, pružajući finansijsku i stručnu  pomoć privrednicima. Sa zadovoljstvom moram istaći da su za tekuću godinu, budžetom Grada Bijeljina predviđena sredstva u iznosu od 220.000 KM, što je za 90.000KM veći iznos u odnosu na prethodnu godinu, rekao je Vlačić i naglasio da se Agencija prilagodila situaciji, nastaloj uzrokom pandemije kovid -19. 

- Ono što smo učinili, a što smo smatrali da neophodnim, izmijenili smo Pravilnik o dodjeli podsticaja, tako da smo u podsticaje uključili i ugostiteljske objekte i privrednike koje se bave trgovinom, pojasnio je Vlačić i dodao da će se finansijska podrška odvijati u četiri javna poziva u kontinuitetu tokom ove godine.
 
- Na prvom mjestu je podsticaj razvoja postojećih malih i srednjih preduzeća, a planirana sredstva  iznose 50.000 KM i poziv važi za period od aprila do septembra. Na drugom mjestu je podsticaj projektima samozapošljavanja mladih i zapošljavanja mladih (do 35 godina), a planirana sredstva  iznose 90.000 KM. Poziv se odnosi na period od maja do septembra. Treći poziv se odnosi na podsticaj razvoja preduzetnika u iznosu od 40.000 KM i trajaće od juna do novembra. Podsticaj razvoja novonastalih (start ap) privrednika je planiran za četvrti poziv, a planirana sredstva su u iznosu od 40.000 KM i u terminu od septembra do novembra, pojasnio je Vlačić. 

On je naglasio da će planirana finansijska sredstva za sva četiri javna poziva biti raspodjeljena u zavisnosti od broja zainteresovanih korisnika.

- Bitno je reći da će se, eventualno neutrošena finansijska sredstva iz jednog javnog poziva, moći utrošiti na drugi javni poziv, rekao je Vlačić. 

Govoreći o nefinansijskoj, odnosno stručnoj pomoći, Vlačić je pojasnio da će se odvijati u vidu obuke preduzetnika kroz organizovanje seminara i kurseva.

- Agencija će biti dosljedna u radu i transparentna u svom radu, a za više informacija za naše građane, dostupna je onlajn stranica agencijamsp.com. Naš cilj je da afirmacijom preduzetništva, doprinosimo otvaranju novih radnih mjesta i kreiranju što boljeg i kvalitetnijeg privrednog ambijenta, poručio je Marko Vlačić. 

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: semberija.info
 
  

Komentara