AD "KOMUNALAC": Gradonačelnik Bijeljine nezakonito imenovao Nadzorni odborNa danasnjoj 13. vanrednoj sjednici Skupštine Akcionara A.D. ’’Komunalac’’ Bijeljina, Gradonačelnik je na nezakonit način imenovao vršioce dužnosti Nadzornog odbora ispred Akcijskog kapitala Grada Bijeljina i to kršenjem nekoliko Zakonskih odredbi, kažu iz bijeljinskog Komunalca.

Odluke se donose većinom
Prije svega Zakonom o privrednim društvima je propisano da se odluke donose većinom glasova akcija osim u slučaju ako je osnivačkim aktom i Statutom drugačije propisano što je ovdje slučaj jer je članom 47. Statuta stav 2., propisano da se dvotrećinskom većinom biraju članovi Nadzornog odbora kao i članom 52., stav 6. kojim je propisano da je za člana Nadzrnog odbora izabran kandidat koji dobije dvotrećinsku većinu od ukupnog broja akcija, a ako je predloženo više kandidata onda su izabrani oni koji dobiju najviše glasova, pojašnjavu iz AD ’’Komunalac’’.

AD ''Komunalac'': Prekršen Statut
Dalje, iz Komunalca pojašnjavaju da je prekršen Statut, a na osnovu Zakona o privrednim društvima jer je Gradonacelnik izabrao tri člana, vršioca dužnosti,  ispred gradskog kapitala pošto niti jedan od 6 predloženih kandidata ispred akcijskog kapitala nije dobio dvotrećinsku većinu od ukupnog akcijskog kapitala jer je Ooktan promet sa 29 % bio protiv svih predloga Gradonačelnika.

AD ''Komunalac'': Gradonačelnik sam imenovao članove NO
Dakle Gradonačelnik je sam bez dvotrećinske većine glasova od ukupnog akcijskog kapitala društva a suprotno članu 47. i 52. Statuta imenovao tri člana Nadzornog odbora u svojstvu vršioca dužnosti, pojašnjavaju iz bijeljinskog Komunalca.

Da bi se izabrali članovi Nadzornog odbora kada je predloženo više kandidata svaki kanditat prije svega mora najmanje da ima dvotrećinsku većinu glasova od ukupnog broja akcija a tek onda se biraju oni koji imaju najviše glasova, preko dvije trećine glasova. Ali da bi se izabrali moraju imati najmanje dvije trećine što u ovom slučaju nije ispoštovano, ali takođe napominju iz Komunalca da jedino su dva člana ispred Oktan prometa imenovani u skladu sa zakonom i Statutom jer je za izbor istih glasalo preko dvije trećine akcionara!.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com 

Komentara