GRADONAČELNIK BIJELJINE smijenio članove NO u AD "Komunalac" zbog grubog kršenja zakonaGradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, kao predstavnik državnog kapitala u AD „Komunalac“ Bijeljina danas je smijenio Nadzorni odbor ovog preduzeća zbog grubog kršenja zakona.

 

- Goran Marković, Dragana Čojić i Milorad Marić, kao članovi Nadzornog odbora nisu preduzeli aktivnosti povodom isteka mandatnog perioda od 60 dana vršioca dužnosti direktora „Komunalca“ Dika Cvijetinovića, poslanik u NSRS,  i vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodno-tehničke poslove Danijela Perića.

-Timu su prekšene odredbe člana 4 stav 2 Zakona o imenovanju ministarskih, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, te Statut AD „Komunalca“, tako da su direktno uticali na donošenje nezakonitih odluka v.d. direktora i prouzrokovali materijalnu štetu ovom preduzeću – rekao je gradonačelnik Bijeljine.

On je podsjetio da je v.d. direktora „Komunalca“ Diko Cvijetinović imenovan na ovu funkciju 20.7. 2020. godine, a 18.9. 2020. godine mu je istekao mandat od 60 dana. Takođe, v.d. izvršnog direktora za proizvodno-tehničke poslove Danijel Perić je imenovan 10.7. 2020, a 8.9.2020. mu je istekao mandatni period od 60 dana tako da nisu mogli da donose ovakve odluke.

 

- Članovi Nadzornog odbora učestovali su u donošenju nezakonite odluke o usvajanju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji radnih mjesta. Bez saglasnosti Skupštine akcionara i Sindikalne organizacije kojim je nezakonito, neosnovano i nepotrebno povećan broj radnih mjesta u „Komunalcu“, povećani koeficijenti pojedinim radnicima i na osnovu kojih je vršen prijem novih radnika bez saglasnosti Skupštine akcionara AD „Komunalca“, rekao je Petrović.


Takođe, ranije od članstva u Nadzoronom odboru su se povukla dva člana, koji su bili imenovani ispred manjinskog akcionara "Oktan Prometa", koji je u vlasništvu ministra prometa i komunikacija u Savjetu ministara BiH Vojina Mitrovića (SNSD).  

Imenovani su v.d. do konkursne procedure kada će birati novi članovi Nadzornog odbora, koji će će provesti nadležna komisija.

Protiv smjene članova Nadzornog odbora na skupštini akcionara bio je predstavnik Mitrovićeve firme "Oktan prometa",, koja ima manjinski paket akcija u AD "Komunalac".  

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: rtvbn.com

 

 

Komentara