UG ''OTAHARIN'': Samo zajedničkim naporima možemo graditi bolju budućnost za djecu Bijeljine


Udruženje građana „Otaharin“ održalo je juče konferenciju za medije povodom završetka projekta „Društvena uključenost i integracija romske djece“ koji je implementiran u periodu od 1. decembra 2018. godine do 31. marta 2021. godine.

"Završetak projekta ni u kom smislu ne znači prestanak proaktivnog angažmana UG „Otaharin“ unapređenju zaštite najboljeg interesa i bezbjednosti djece. Projekt koje je finansiran od strane Ambasada Kraljevine Holandije kroz program MATRA. Opšti cilj ovog projekta je unapređenje društvene uključenost i kvaliteta života romske djece i ostale djece u riziku kroz puni pristup pravima i zaštiti najboljeg interesa djeteta", istakli su u "Otaharinu".

U periodu u kom je sproveden projekat UG „Otaharin“ je svojim korisnicima pružio 10.000 socijalnih usluga, 433  psihosocijalnih konsultacija i podrške za 287 korisnika i 1.390 radionica za djecu.  Pored direktne podrške korisnicima projekat je imao snažnu zagovaračku i edukativnu komponentu kroz sljedeće aktivosti: 
- Konsultativni sastanci sa svim relevantnim učesnicima u referalnim mehanizmima za zaštitu djece na državnom, entitetskom i lokalnom nivou (Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Ministarstvo pravde RS, Ministarstvo prosvjete i kulture RS, Ministarstvo za  ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, mbudsman za ljudska prava BiH, JU Ombudsman za djecu RS, Gradska uprava Grada Bijeljina, Centar za socijalni rad u Bijeljini, Policijska uprava Bijeljina i drugim institucijama)
- Kampanja „Bijeljina – grad siguran za svako dijete“ 
- Organizovana Konferencija „Zaštita prava i najboljeg interesa dece u riziku“ na kojoj je učestvovalo 40 predstavnika svih relevantnih institucija 
- Provedena obuka „Obrazovanje za socijalnu pravdu“ na kojoj je učestvovalo 15 profesionalaca 
- 1.100 građana Bijeljine pružilo je podršku inicijativi za uspostavljanje Prihvatilišta za djecu bez adekvatnog roditeljskog staranja i u riziku da postanu žrtve krivičnih djela 

U okviru projekta su podnesene i tri zvanične inicijative Gradskoj upravi Grada Bijeljina i to:


- Inicijativa za formalizovanje Mobilnog interventnog tima Grada Bijeljina 
- Inicijativa za osnivanje Prihvatilišta za djecu bez adekvatnog roditeljskog staranja i u riziku da postanu žrtve krivičnih djela 
- Te inicijativa da se socijalne usluge koje pruža Dnevni centra za djecu koja žive ili rade na ulici „Otaharin“, a radi se o prosječno 6.500 socijalnih usluga koje se na godišnjem nivou pruže djeci koja su u stanju socijalnog rizika i potrebe, budu uvrštene u budžet Grada Bijeljina   

UG „Otaharin“ će nastaviti sa započetim aktivnostima i nastojanjima da se za djecu koja su u riziku obezbijedi sva moguća zašita, te da svijest šire društvene zajednice o neophodnosti brige za dobrobit sve djece, a pogotovo djece iz najugroženijih društvenih grupa, bude standard kojima se vode i institucije i nevladine organizacije, ali i svaki građanin i građanka Bijeljine. 

"Samo zajedničkim naporima možemo graditi bolju budućnost za svu djecu Bijeljine!", poručuju iz "Otaharina".

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com / UG "Otaharin"

 

Komentara