UG Eko-zeleni iz Janje: Zaljubljenici u priroduZaljubljenici u prirodu, članovi Udruženja „Eko zeleni Drina“ iz Janje očistili su dio korita rijeke Janje od smeća, ostataka korova i zemljanog naplavka na obodima riječnog korita. Ekološka svijest stanovništva je na niskom nivou pa su ekolozi „Drine“ odlučili očistiti dio novouređenog korita rijeke Janje kako bi mu vratili prvobitni sjaj. Akcija čišćenja korita Janje je započela 28. decembra 2020. godine i sukcesivno trajala do 15. marta 2021. godine.

​- Nakon završetka naše akcije, najveći problem je ostala zemlja u profilu korita, koju rijeka sa svakim većim vodostajem donosi i taloži. Posao uklanjanja ove zemlje prevazilazi naše mogućnosti pa se nadamo da će nadležne institucije uskoro uraditi nešto po ovom pitanju, jer ova zemlja otežava protok vode a i umanjuje propusnu moć korita rijeke Janje,“ kaže predsjednik UG „Eko zeleni Drina“ Amir Aganović.

Tokom trajanja akcije mještani Janje kao i prijatelji iz dijaspore redovno su obezbeđivali topli obrok, alat, uniforme i drugu nephodnu pomoć volonterima „Drine“.Udruženje je realizovalo nekoliko projekata na uređenju puteva pored obale rijeke Drine a u planu su da tokom ljeta 2021. godine, u koordinaciji sa nadležnim organima posade jedan drvored u blizini Osnovne škole „Meša Selimović“ u Janji.


Dešavanja u Bijeljini
Izvor: semberija.info


 

Komentara