Moderni trendovi u stočarstvu - robot preuzeo mužu krava na farmi Đokića u DvorovimaProizvodnja mlijeka veoma je zahtjevan i odgovoran posao. Oni koji su danas osavremenili farme, pričaju da je na samom startu sve bilo drugačije. Krave su se muzle ručno, nije bilo teško jer se kretalo sa malim brojem grla, kako se posao širio ruke su odmijenile muzilice, koje su u potpunosti iz upotrebe potisnula savremena izmuzišta građena u sklopu staja. Tako je na mnogim velikim farmama i danas…

“Novo vrijeme je donijelo novo breme”, do radne snage i onih koji su voljni da rade na stočarskim farmama sve je teže doći, što je do izražaja došlo u posljednjih nekoliko godina. Kako bi očuvali pa i nastavili širenje egzistencijalne proizvodnje neki su farmeri u Srpskoj odlučili da krenu u veći izdatak te da posao povjere “robotima za mužu”. Jedan takav, na gazdinstvo Đokića u Dvorovima kod Bijeljine stigao je prošle godine, nedavno je instalisan na farmi i na zadatku je već mjesec dana.

Iskustva farmera u susjednim zemljama sagledali su Đokići prije nego što su se odlučili da investiraju sredstva u robotizaciju muže. Dok robot već na njihovom imanju obavlja zahtjevne dnevne zadatke, i sami zaključuju da se nisu pokajali.

Tokom našeg prisustva na farmi mlada domaća junica dala je za pet minuta, koliko je trajala muža deset i po litara mlijeka. Ovo kvalitetno muzno grlo iz domaćeg odgoja na mužu do robota, dolazi tri puta dnevno.

Do stresa kod krava dolazi kada se prelazi sa klasičnog načina muže u izmuzištu na koje su grla navikla, na robotsku mužu, pa je u prvim danima kada robot preuzima posao, pad proizvodnje mlijeka izvijestan.

Ovaj sistem obavlja automatsku mužu 24 sata dnevno, kontroliše kvalitet mlijeka, čisti uređaje za mužu, transport i skladištenje mlijeka, prati sve aktivnosti i zdravstveno stanje krava, analizira produktivnost svakog grla i daje prijedloge za povećanje proizvodnje mlijeka. Uvođenjem ovog postrojenja, kvalitet mlijeka ali i opšteg stanja životinja je poboljšan.

Automatizovani sistem selektivno usmjerava krave u pojedine dijelove štale, po principu “odmaranje, muža, hranjenje”.

U kompletnom procesu važnu ulogu igra ogrlica koja je na vratu svakog muznog grla.

Robotizacijom muže na farmama eliminišu se i mastitisi, što je jedan od izraženijih problema u ovoj proizvodnji.


Koliko je sistem napredan potvrđuje i činjenica da stanje grla na farmi proizvođač može pratiti i putem aplikacije na mobilnom telefonu.

Uz robotizaciju muže dovoljno je da o svemu brine samo jedna osoba na farmi. Ono što je sigurno Đokići će ovom investicijom povećati proizvodnju kvalitetnog mlijeka uz određene uštede i uz manje dnevnih radnih zadataka.

Cijeli sistem povezan je sa laktofrizom, odnosno spremnikom za mlijeko. Ni u ovom slučaju za one koji brinu o farmi obaveza nema.

Dok robot obavlja posao, ima vremena i za svođenje prošlogodišnjih računa dok se uporedo vrše pripreme za novi proizvodni ciklus. Prošla godina je bila rodna kada su žitarice u pitanju kaže Nebojša, ipak cijene kukuruza i pšenice tek su ove godine uhvatile trend rasta kada je došlo i do pomijeranja cijena sjetvenih repromaterijala, goriva i komponenti u stočnoj hrani. S druge strane dok cjene inputa rastu, cijena mlijeka ostaje ista, čime mljekari ne mogu biti zadovoljni, to im kažu obara računicu, koju jedino popravlja premija.

Otkup mlijeka je redovan i tu zastoja nije bilo. Nekada su mljekare sjeća se i ovaj proizvođač mlijeko po litru plaćale po 0,85 KM. Iako je sada stanje dosta drugačije, te je čini se i prostora za napredovanje manje, trude se vrijedni mljekari da održe pa i povećaju proizvodnju uz podsticajnu podršku resornog ministarstva. Nastavljaju i da investiraju u savremenu radnu mehanizaciju i kombajne, nadajući se da će i cijena mlijeka uhvatiti trend rasta.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: ntvarena.com

 

Komentara