Uspješne karijere studenata FPE Bijeljina: Mladen Lemez

Mladen Lemez je trenutno zaposlen na poziciji v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove u „Orao“ a.d. Bijeljina.

Završio je osnovne studije 2011. god. na Fakultetu poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, smjer Finansije, bankarstvo i osiguranje, sa prosječnom ocjenom od 8.06. Master studije na istom fakultetu završio je 2018. godine sa prosjekom 9,14.

U „Orao“ a.d. zaposlen je od februara 2013. godine. Do danas je obavljao poslove:
-        Referenta prodaje za inostrano tržište (februar 2013 – Oktobar 2018)
-        Rukovodilaca sektora komercijale (oktobar 2018 – avgust 2020)
-        v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove (avgust 2020 – danas).

Izvršni direktor za ekonomske poslove u „Orao“ a. d.  zadužen je za donošenje odluka, koordinaciju, organizaciju i unapređenje poslovanja u okviru i između sektora marketinga, komercijale, računovodstva i finansija, organizacije i informatike.Mladen kaže da je privilegija raditi u kompaniji koja dolazi iz vazduhoplovne industrije i dodaje: „Kroz rad u velikom i uređenom sistemu kao što je „Orao“ a. d, sistemu koji je sertifikovan prema zahtjevima ISO standarda, vrlo lako upoznajete svoje dužnosti, bez obzira koji je vaš radni zadatak. Jednom kada upoznate taj sistem, bitno je stalno težiti ka njegovom unapređenju. Tu se nalazi najveći prostor i za vaše dokazivanje i lični napredak.“

Bio je predstavnik kompanije „Orao“ a. d. na sastanku namjenskih industrija Bosne i Hercegovine i Turske u Ankari, a učestvovao je i završnoj konferenciji programa kontrole izvoza robe dvojne namjene „EU P2P“ u Briselu. Na osnovu stečenog iskustva autor je rada: „Značaj identifikacije i regulacije trgovine robom dvojne namjene za međunarodnu sigurnost“.

Oženjen je i otac jednog djeteta.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: fpe.ues.rs.ba

 

Komentara