Odbornik Danijel Perić: Podnijeću inicijativu za formiranje Komisije za populacionu politiku u BijeljiniOdbornik u Skupštini Grada Bijeljina, Danijel Perić najavio je da će podnijeti i pokrenuti incijativu da se oformi Komisija za populacionu politiku u sklopu Odjeljenja za društvene djelatnosti, koja će sadržati uslove i načine ostvarivanja prava korisnika.

"Prema sadašnjem stanju, ali i pretpostavkama budućeg demografskog razvoja Republike Srpske, pronatalitetna populaciona politika je potreba i neophodnost. Bijeljina je drugi grad po veličini u RS, ali iz budžeta ne izdvaja sredstva za novorođenčad. Smatram da pod hitno treba da sprovodimo intezivnije mjere u borbi protiv "bijele kuge”, tako što ćemo stimulisati porodice koje će u 2021. godini dobiti djecu. Prema iskustvima zemalja koje dugoročno primjenjuju mjere pronatalitetne politike, povećanje nivoa fertiliteta ili podsticanje rađanja moguće je ostvariti na dva načina: finansijskim davanjem ili putem usluga, čime bi se pokorio dio ekonomskog tereta podizanja djece", rekao je Perić.

On ističe da je prirodni priraštaj u cijeloj RS, a i u našem Gradu, u posljednjih par godina u silaznoj putanji i da mnogi gradovi u našoj državi već odavno imaju usvojene odluke i formiranu Komisiju za populacionu politiku, koje za cilj imaju poboljšanje nataliteta. Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

 

Komentara