SNSD BIJELJINA predlaže sljedeće principe djelovanja sa koalicionim partnerima!Svjesni odgovornosti koju kao stranka sa najvećom podrškom na prethodnim izborima, imamo prema našem gradu i sugrađanima, IK GrO SNSD Bijeljina je sa klubom odbornika GrO SNSD Bijeljina usaglasio osnovne principe djelovanja na kojima ćemo insistirati sa našim koalicionim partnerima. 

Principi na kojima ćemo djelovati su sljedeći: 
- Izbor isključivo kvalifikovanih i odgovornih ljudi, sa odgovarujućim stepenom obrazovanja i radnim iskustvom na odgovorne funkcije u Gradu Bujeljini; 
- Nastavak realizacije svih velikih projekata koji su od značaja za život stanovnika Semberije u saradnji sa svim nivoima vlasti; 
- U interesu građana uspostaviti saradnju, na bazi obostranog uvažavanja, sa gradonačelnikom po svim pitanjima od značaja za stanovnike Semberije; 
- Reforme u preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Bijeljina. Pri tome posebno obratiti pažnju na unapređenje rada ustanova kulture u gradu; 
- Hitno usvajanje mjera pomoći dijelu privrede koji je najviše pogođen pandemijom korona virusa;
- Smanjenje plata svih funkcionera grada i preusmjeravanje tih sredstava tamo gdje su najpotrebnija;
- Povećanje podrške poljoprivrednim proizvođačima putem Agrarnog fonda i Odjeljenja za poljoprivredu;
- Povećanje podrške zapošljavanju i samozapošljavanju putem Agencije za mala i srednja preduzeća i Odjeljenja za privredu;
- Povećanje podrške djeci kroz više vrsta subvencija (prevoz, vrtići, bavljenje sportom i dr.) kao i podsticanje mladih da ostanu na našem prostoru;
- Ubrzan razvoj osnovne infrastrukture potrebne za normalan život građana i u gradu i na selu. Povećanje učešća grada u izgradnji putne infrastrukture sa 70 na 80%; 
- Planska izgradnja u Gradu Bijeljina u skladu sa strateškim dokumentima koje usvaja Skupština grada: 
- Povećanje podrške  ugroženim i zaslužnim kategorijama stanovništva (demobilisani borci, penzioneri, socijalne kategorije, djeca sa posebni potrebama  sl.)  putem resornih odjeljenja gradske uprave. Dešavanja u Bijeljini
​Izvor: desavanjaubijeljini.com

 

Komentara