BIJELJINA: Pred odbornicima na sljedećoj sjednici Skupštine Odluka o smanjenju cijene vode i kanalizacijeU skupštinskim materijalima za 40. sjednicu Skupštine Grada, između ostalog, nalazi se Odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju cijene vode i kanalizacije.

Prema materijalima, daje se saglasnost A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina na nove cijene vode i kanalizacije, tako da se utvrđuju u sljedećim iznosima: voda - 1,17 KM/m3, kanalizacija - 1,17 KM/m3 bez uračunatog PDV-a.

„A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina obratila se zahtjevom za davanje saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijene vode i kanalizacije, broj: NO-1953-7/20 od 18.septembra 2020.godine, kojom su utvrđene nove cijene vode i kanalizacije. Na osnovu člana 52. Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj, ovaj organ zatražio je mišljenje Savjeta za zaštitu potrošača ekonomskih usluga Grada Bijeljina u vezi predmetnog zahtjeva za davanje saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijene vode i kanalizacije. Isti su dostavili svoje mišljenje broj:02-370-963/20 od 30.09.2020.godine da se može udovoljiti zahtjevu, odnosno odobriti Odluka o utvrđivanju cijene vode i kanalizacije. Imajući u vidu da se predloženom Odlukom umanjuju cijene vode i kanalizacije za 10%, a što je značajno za stanovništvo zbog teške ekonomske situacije, kao i mišljenje Savjeta za zaštitu potrošača ekonomskih usluga Grada Bijeljina, predlaže se donošenje predmetne Odluke“, stoji u obrazloženju ove Odluke.Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

 

Komentara