Podnijeto 379 zahtjeva za legalizaciju objekata


U RS usvojen je novi zakon o  legalizaciji  bespravno izgrađenih objekata .

Nadležni u gradskoj upravi legalizacijom se bave posljednjih 18 godina.Ipak , nekoliko hiljada objekata I dalje nije legalizovano.

Godišnje se odobri  između 150 I 200 građevinskih dozvola.

Procjenjuje se da je u Bijeljini nelegalno izgrađeno preko 20.000 objekata.  Oko 4.000 čeka na realizaciju.

U Bijeljini je 379 vlasnika bespravno izgrađenih objekata podnijelo zahtjev za legalizaciju.


Ustavni sud Srpske nedavno je utvrdio da propisane naknade za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, nisu u skladu sa Ustavom, pa više nema povlaštenih kategorija. Naknada se obračunava po kvadratu korisne površine, u zavisnosti od zone.

Јedinicama lokalne samouprave ostavljena je, ipak, mogućnost subvencionisanja troškova legalizacije za boračke i socijalno ugrožene kategorije stanovništva, za šta će sredstva biti planirana u budžetu za iduću godinu.

 

Izvor: ntvarena.com

 

Komentara