SNJEŽANA KRSTIĆ: Kada se spoje ljubav prema komunikaciji, analitici i diploma FPE


Snježana Krstić

Fakultet poslovne ekonomije godinama unazad prati reputacija da je „rasadnik talenata“ koji još tokom studija dobijaju priliku da pokažu svoje znanje i vještine u realnom poslovnom sektoru.

Jedan od takvih primjera je i Snježana Krstić, naša nekadašnja studentkinja, koja je trenutno zaposlena u kompaniji „Sport Vision“ na poziciji Regionalnog digital marketing menadžera za područje BiH, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Albanije. Njen poslovni razvoj u pomenutoj kompaniji počinje u martu 2017. godine, kada se kao studentkinja 4. godine, na smjeru Poslovna informatika, prijavila za dvonedjeljnu studentsku praksu.
 

Još prije odbrane diplomskog rada, u istoj kompaniji, počinje sa radom kao volonter. Nakon sticanja zvanja diplomiranog ekonomiste, nastavlja angažman kao pripravnik u marketing sektoru, a zatim kao marketing menadžer za jedan od maloprodajnih koncepata koji posluju u okviru kompanije. Uporedo sa radom na poziciji marketing menadžera, stiče znanja i vještine iz oblasti digitalnog marketinga, kako bi od kraja 2019. godine započela rad na sadašnjoj poziciji.

Tokom studija, Snježana je bila aktivan član Saveza Studenata Fakulteta poslovne ekonomije, naučno-nastavnog vijeća Fakulteta, kao i Ekonomskog instituta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Pored visoke prosječne ocjene tokom studija, posebno je ponosna na učešća u velikom broju vannastavnih aktivnosti i studentskim organizacijama. Među njima, ističe humanitarni projekat „A zašto ja nemam paketić?“ (na kojem je bila koordinator 2 godine), takmičenje studenata „Jelen Business Case Challenge“, „Hackathon - Zajedno postižemo više“ i predstavljanje Fakulteta poslovne ekonomije, sa još dvije koleginice, na Samitu studenata ekonomije u Beogradu.

Za kraj, poruka svim budućim, ali i sadašnjim studentima, bi bila da kontinuirano rade na usvajanju novih vještina i znanja. Marljivost, samopouzdanje, stručnost i svestranost su uvijek na cijeni i u trendu.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com/fpe.ues.rs.ba 

Komentara