GRAD BIJELJINA: Oslobađanje od plaćanja zakupnineGrad Bijeljina na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi i Statuta Grada Bijeljina, raspisuje Javni poziv za oslobađanje od plaćanja zakupnine.

Predmet ovog javnog poziva je oslobađanje od plaćanja zakupnine zakupcima koji su u ugovornom odnosu sa Gradom Bijeljina. Ovaj javni poziv odnosi se na poslovne subjekte čije je sjedište na teritoriji Grada Bijeljina i kojima je zabranjeno ili ograničeno obavljanje djelatnosti aktima Republičkog i/ili Gradskog štaba za vanredne situacije i zakupce poslovnih prostora koji su u ugovornom odnosu sa Gradom Bijeljina
 

Za oslobađanje plaćanja zakupnine podnosi se propisani prijavni obrazac. Prijavni obrazac se može preuzeti svakog dana radnog dana od 7-15 časova u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1, kao i na internet-stranici Grada Bijeljina www.gradbijeljina.org.

Uredno popunjen prijavni obrazac, zajedno sa propisanim prilozima navedenim u ovom Javnom pozivu podnosi se poštom ili se neposredno predaje u prijemnoj kancelariji Gradske uprave grada Bijeljina, radnim danom od 07,00 do 15,00 časova, Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1.

 Uz prijavni obrazac prilaže se obavještenje o razvrstavanju jedinica razvrstavanja po djelatnostima, koje izdaje APIF, ukoliko je riječ o pravnom licu, te druga dokumentacija utvrđena u Javnom pozivu.

 Za samostalne preduzetnike utvrdiće se pretežna djelatnost uvidom u  službene evidencije, odnosno registre Grada.
 Posebne uslove i ostale informacije, možete naći na www.gradbijeljina.org ili u zgradi Gradske uprave.

avni poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“, u „Semberskim novinama“, na zvaničnoj internet-stranici Grada Bijeljina www.gradbijeljina.org, na oglasnim tablama Gradske uprave Grada Bijeljina i biće dostavljen Područnoj privrednoj komori Bijeljina i Gradskom zanatsko-preduzetničkom udruženju „Preduzetnik“.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com 

Komentara