GRAD BIJELJINA raspisao Konkurs za finansiranje naučnoistraživačkih radova u akademskoj 2019/2020 godiniGradonačelnik Grada Bijeljine, raspisao je Konkurs za finansiranje naučnoistraživačkih radova u akademskoj 2019/2020.godini.

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati kojima su naučno-nastavna vijeća fakulteta ili univerziteta u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu odobrilo naslov i odredilo termin odbrane magistarskog rada, njegovog ekvivalenta ili doktorske teze u akademskoj 2019/2020. godini.
 
 
Uslov za odabir završnog naučnoistraživačkog rada (magistarski rad, njegov ekvivalent i doktorska teza) koji će se finansirati iz budžeta Grada Bijeljina u akademskoj 2019/2020. godini je da rad svojom strukturom i naučnim dometom može doprinijeti razvoju Grada Bijeljina, da je odbranu rada odobrilo i odredilo termin odbrane naučno-nastavno vijeće univerziteta ili fakulteta u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, da kandidat po istom osnovu ne koristi odnosno nije koristio sredstva Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, drugog državnog organa ili ustanove u Bosni ili Hercegovini i inostranstvu i da je kandidat na osnovnom studiju postigao najmanju prosječnu ocjenu 8,00.

Kandidati za finansiranje izrade magistarskog rada u trenutku konkurisanja ne mogu biti stariji od 34 godine.
Kandidati za finasiranje izrade doktorske teze u trenutku konkurisanja ne mogu biti stariji od 38 godini.
U akademskoj 2019/2020. godini finansiraće se izrada jedne doktorske teze i dva magistarska rada ili njegova ekvivalenta.

Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu Gradske uprave Grada Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića broj 1, 76 300 Bijeljina, sa naznakom Komisiji za provođenje postupka odabira naučnoistraživačkih radova koji će se finansirati iz budžeta Grada Bijeljina u akademskoj 2019/2020. godini, ili lično u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada  Bijeljina, soba broj 3, šalter 1 i 2.

Sve detalje Konkursa možete naći na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Bijeljina i zvaničnoj internet stranici Grada Bijeljina www.gradbijeljina.org.

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com 

Komentara