BIJELJINA: JU "Vode Srpske" u programu "Jačanje kapaciteta za upravljanje vanrednim situacijama" u JapanuU organizaciji Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), u periodu od 2. do 22. februara 2020. godine, u Tokiju i Kobeu u Japanu održava se program "Jačanje kapaciteta za upravljanje vanrednim situacijama" (Capacity Building for Emergency Management).

U navedenom programu učestvuje 11 predstavnika iz oblasti civilne zaštite i hidrometeorologije, i to pet učesnika iz Republike Srbije, i šest učesnika iz BiH, među kojima je i predstavnik JU "Vode Srpske" Bijeljina Ivana Plavšić.

Na inicijativu Ministarstva bezbjednosti BiH tokom poplava 2014. godine, za pokretanje projekta razmjene eksperata i odgovarajuće obuke za institucije sistema u BiH u oblasti civilne zaštite i drugim oblastima od značaja za zaštitu i spašavanje, Vlada Japana je 2016. godine pokrenula projekat “Capacity Building for Emergency Management”, kroz koji je za Bosnu i Hercegovinu predviđen ciklus studijskih posjeta Japanu.

Program "Jačanje kapaciteta za upravljanje vanrednim situacijama" ima za cilj da unaprijedi kapacitete za upravljanje rizicima od kataastrofa fokusirajući se na aktivnosti "pripreme" i "odgovora" kao fazama upravljačkog ciklusa za smanjenje rizika od katastrofa, koristeći iskustva i znanja stečena tokom obuke u Japanu.

Opšti cilj programa je da se poboljša nivo bezbjednosti stanovnika BiH, Srbije i drugih zemalja regiona u vanrednim situacijama, na način da se isti osposobe da spriječe, pripreme se i odgovore, odnosno da adekvatno reaguju na katastrofe.


Ovaj program sastoji se od svakodnevnih predavanja, obilaska određenih lokacija i institucija u Japanu, radionica i diskusija koje učesnicima pružaju znanje o upravljanju vanrednim situacijama-katastrofama. Osim prenošenja znanja i iskustava o „odgovoru“ na katastrofe, „oporavku i obnovi“ i „spremnosti“ u ciklusu upravljanja katastrofama, ovaj program naglašava važnost prevencije, jer je prevencija najvažniji faktor za smanjenje rizika od katastrofe.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

 

 

Komentara