UG ''Otaharin'' u Bijeljini: NASILJE nije PRIVATNI već PROBLEM DRUŠTVAUdruženje građana „Otaharin“ održalo je danas konferenciju za medije posvećenu provođenju aktivnosti na unapređenju ravnopravnosti polova i na prevenciji rodno zasnovanog nasilja.

Projekat „Prihvatanje rodne ravnopravnosti za bolju perspektivu djevojčica i žena Romkinja“  je podržan od strane Kanadskog fonda za lokalne inicijative, a cilj je da se kroz podizanje svijesti mladih, članova Romske zajednice i institucija pokaže neophodnost prihvatanja standarda rodne ravnopravnosti kao preduslova za unapređenje položaja djevojčica i žena Romkinja.

„Danas započinjemo promociju video-materijala koji su snimljieni u okviru projekta „Prihvatanje rodne ravnopravnosti za bolju perspektivu djevojčica i žena Romkinja“. Oni se odnose na problematiku koju mi najčešće srećemo u Romskim zajednicama, a tiču se dječijih brakova, nasilja u porodici i prinudnog prosjačenja“, rekla je programski direktor Udruženja građana „Otaharin“ Bojana Jovanović.

Izvršni direktor Udruženja Dragan Joković istakao je da je ovo tema koja je veoma bitna i koju je potrebno obrađivati i pominjati svakodnevno.

„Ove godine, 17. februara, biće 15 godina kako Udruženje građana „Otaharin“ postoji i bori se za prevenciju rodno zasnovanog  nasilja i unapređenja rodne ravnopravnosti u svim segmentima društvenog života. Statistika pokazuje da je oko 47,5% žena u svim dijelovima BiH doživjelo neku vrstu nasilja nakon navršene 15. godine života. Mlade žene od 18. do 24. godine su značajno više izložene nasilju nego žene starije životne dobi, preko 65 godina. Kako bi nasilje zaustavili, žrtvama dali pristup pravima i zaštiti, ali i radili preventivno prije nego što do nasilja dođe, neophodno je da se, po principu društvene odgovornosti, svi angažujemo i radimo zajednički kako bi nulta tolerancija na nasilje nad ženama bila opšteprihvaćena“, rekao je Joković.

Joković je naveo da bi o problematici zaštite žena i unapređenju njihovog položaja trebalo govoriti tokom cijele godine, a ne samo 16 dana aktivizma.

„U toku 2019. godine na području Grada Bijeljina evidentirano je ukupno 237 slučajeva nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, od čega 45 krivičnih djela i 192 prekršaja, prema statistici Policijske uprave Bijeljina. Od 138 žena Romkinja koje su učestvovale u istraživanju o rasprostranjenosti rodno zasnovanog nasilja, njih 97 (70%) je iskusilo neki oblik rodno zasnovanog nasilja ili je neka žena iz njihove najbliže okoline doživjela neki oblik nasilja, a čak 56% nije upoznato sa dostupnom zaštitom od rodno zasnovanog nasilja“, istakao je Joković.

U toku 2018. godine, „Otaharin“ je nadležnim institucijama prijavio 6, a u 2019. godini 4 dječija braka.

„Sam projekat se provodi na području Grada Bijeljina. U samom fokusu projekta su žene i muškarci Romske zajednice, ali i mladi Romi i neromi. Mi ustvari želimo da podignemo svijest o potrebi da standardi i ravnopravnosti polova budu primjenjivani i da se po njima živi. Svjedoci smo da je Romska zajednica izuzetno patrijarhalna zajednica i da su Romkinje višestruko diskriminisane. Mi kroz projekat i aktivnosti projekta želimo da podstaknemo sve građane da shvate da nasilje nad ženama nije privatna stvar, već društveni problem i svi mi nosimo dio odgovornosti da radimo aktivno na prevenciji nasilja nad ženama“, objasnila je Jovanovićeva.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com 

Komentara