SKUPŠTINA Bijeljine DONIJELA odluka o postupku SUBVENCIONISANJA ZAKUPNINENa 35. sjednici Skupštini Grada Bijeljina, usvojen je Prijedlog odluke o postupku subvencionisanja zakupnine, nakon što je prethodno donesen Zakon o socijalnom stanovanju RS.

Načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Grada Bijeljina Predrag Petričević rekao je da je Zakon o socijalnom stanovanju RS, koji je donesen u junu ove godine, propisao da sve lokalne samouprave moraju da donesu ovu odluku, uz prethodno pribavljanje saglasnosti od Republičkog sekretarijata za raseljena lica.

Odlukom o postupku subvencionisanja zakupnine utvrđuje se postupak ostvarivanja prava na subvenciju zakupnine, potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na subvenciju zakupnine, korisnici stambenih jedinica socijalnog stanovanja u Gradu Bijeljina koji imaju pravo na subvenciju zakupnine,te  visina stope subvencije zakupnine po kategorijama korisnika, kao i izvori finansiranja korisnika tih prava.

Prilikom razmatranja zahtjeva i utvrđivanja prava na subvencionisanje zakupnine, pravo na subvenciju zakupa mogu ostvariti korisnici u stanju socijalne potrebe, koji nemaju nikakva novčana primanja ili im prihodi ne prelaze iznos od 20 posto prosječne neto plate zaposlenih u Republici Srpskoj za prethodnu godinu po članu domaćinstva.

Stopa subvencije od 50 posto  za zakupninu je za ranjive kategorije - raseljena lica i izbjeglice, demobilisani borci, ratni vojni invalidi od pete do desete kategorije, povratnici po sporazumu o readmisiji, žrtve ratne torture, samohrani roditelji, porodice sa troje i više djece, mladi bez roditeljskog staranja,

Stopa subvencije 50 posto za zakupninu za mlade bračne parove do 35 godina.

Stopa subvencije u punom iznosu od 100 posto  za zakupninu za korisnike prava koja im pripadaju na osnovu zakona kojim se propisuje socijalna zaštita, kao što su materijalno neobezbijeđena i za rad nesposobna lica, lica sa invaliditetom, starija lica bez porodičnog staranja preko 65 godina starosti, žrtve nasilja u porodici i druga lica u skladu sa zakonom.
Visina subvencije utvrđuje se najviše do visine zakupa stambene jedinice i to na period od 12 mjeseci, uz mogućnost produženja podnošenjem novog zahtjeva pod jednakim uslovima, kao i prilikom ranijeg ostvarenja prava.

Cijena zakupnine 1 KM
Skupština je usvojila i Prijedlog odluke o visini zakupnine za korišćenje stambenih jedinica socijalnog stanovanja.
Cijena zakupnine je 1 KM po metru kvadartnom površine stambene jedinice, a sredstva će biti utrošena za održavanje tih stanova.
 
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com 

Komentara