PETRIČEVIĆ: Veći kiosci u Bijeljini će od sada plaćati NIŽE CIJENE zakupnina


Predrag Petričević, Načelnik Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Skupština Grada Bijeljina donijela je Odluku o izmjeni Odluke o komunalnim taksama, po kojoj će kiosci koji su po kvadraturi veći plaćati sada nužu cijenu zakupnina.

Načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Grada Bijeljina  Predrag Petričević rekao je da se u praksi pokazalo da kisoci sa većom kvadraturom plaćaju velike zakupnine.

„U važećoj odluci o komunalnim taksama kiosci, privremeni objekti, podijeljeni su u šest zona i bila je jedinstvena cijena, bez obzira na kvadraturu. S obzirom da smo imali prošle godine razmještaj kioska po zonama, šest gradskih zona je u pitanju, u praksi se pokazalo da kiosci sa većom kvadraturom plaćaju velike zakupnine. Tako da smo napravili sada jednu podjelu, podijelili smo po površinama i veće kioske, koji istu namjenu imaju kao i manji, samo su po kvadraturi veći. Stavili smo niže cijene, tako da će oni sada plaćati nižu cijenu zakupnina“, obrazložio je Petričević.

Sa ovom izmjenom za zauzimanje javnih površina za postavljanje privremenih objekata – kioska i  samostalnih poslovih objekata površine do 10,00 metara kvadratnih  sada se mjesečno plaća po 1 metru kvadratnom - u prvoj zoni 40 KM, u drugoj zoni  35 KM,  u trećoj zoni 30 KM, u četvrtoj zoni 25 KM, u petoj zoni 20 KM, a u šestoj zoni 15 KM.

Za zauzimanje javnih površina za postavljanje privremenih objekata – kioska i  samostalnih poslovih objekata površine od 10,01 metar kvadratni do 20,00 metara kvadratnih  mjesečno se plaća po 1 metru kvadratnom -  u prvoj zoni 22 KM, u drugoj zoni 20 KM, u trećoj zoni 15 KM, u četvrtoj zoni 13 KM,  u petoj zoni 12 KM, a u šestoj zoni 10 KM.

Za zauzimanje javnih površina za postavljanje privremenih samostalnih poslovih objekata površine preko 20,00 metara kvadratnih  mjesečno se plaća po 1 metru kvadratnom -  u prvoj zoni 20 KM, u drugoj zoni  18 KM, u trećoj zoni 13 KM, u četvrtoj zoni  12 KM, u petoj zoni 10 KM, te u šestoj zoni  8 KM.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com
  

Komentara