Otvoren STEČAJNI POSTUPAK u bijeljinskom ''ŽITOPROMETU''Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika, bijeljinskog „Žitoprometa“ i za stečajnog upravnika imenovao je Aleksandra Vićanovića iz Bijeljine.

Sud je pozvao povjerioce da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, prijave ovom sudu svoja potraživanja. Prijavljena potraživanja biće ispitana na ispitnom ročištu, zakazanom za 25. februar naredne godine.

Sud je utvrdio da „Žitopromet“ ne obavlja poslovnu djelatnost od novembra 2018. godine, da trenutno imaju 113 prijavljenih radnika i da su do aprila 2019. godine samo vršili naplatu potraživanja preko Područne poslovne jedinice u Teočaku.

Veći dio radnika u međuvremenu je napustio preduzeće, a ostali su samo radnici koji su bili na čekanju. Transakcioni računi u bankama su blokirani, te nije bilo moguće organizovati redovno poslovanje i izmirivati obaveze. Sud je konstatovao da je „Žitopromet“ platežno nesposopban duže od 60 dana.

U rješenju Okružnog privrednog suda je navedeno da akumulirani gubitak „Žitoprometa“ iz prethodnih godina iznosi oko 6.151.266 KM, da ukupne obaveze iznose oko 5,7 miliona KM, te da je imovina ovog privrednog društva procijenjena na oko 16,5 miliona KM.Pod imovinom se podrazumijeva zemljište, građevinski objekti, postrojenja i pokretna imovina u koju ulazi i 48 trenutno neregistrovanih vozila.

Što se tiče sudskih sporova, u rješenju o pokretanju stečaja navedeno je da se ne može precizno odrediti broj sudskih postupaka pred nadležnim sudovima u kojima je tužilac, odnosno tužena strana „Žitopromet“. Približno se radi o 33 sudska spora, ukupne vrijednosti oko 372.000 KM, u kojima je „Žitopromet“ tužilac, odnosno 104 sudska spora, ukupne vrijendosti oko 505.000 KM, u kojima je „Žitopromet“ tužena strana.

U rješenju o pokretanju stečaja navedeno je i to da su obaveze „Žitoprometa“ oko 2,5 puta veće od tekuće imovine, imovine koja se može brzo unovčiti, što je pokazatelj nelikvidnosti i platežne nesposobnosti ovog privrednog društva.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com 

Komentara