Koliko je žrtava ove godine bilo u Sigurnoj kući?Od početka godine Sigurna kuća u Bijeljini nije bila bez žrtava ni jedan jedini dan. Svoje utočište na ovom mjestu pronašlo je od početka ove godine 11 žrtava porodičnog nasilja.

“Jedanaest žrtava nasilja u porodici boravilo je u Sigurnoj kući od početka godine. Ono što je alarmantno je da je među njima petoro maloljetnika, tj. pretežno su u pitanju majke sa djecom”, kaže Milka Stević, koordinator Sigurne kuće i dodaje da su  u Bijeljini zabilježeni teži oblici nasilja.

Sigurna kuća fondacije “Lara” otvorena je 2012. godine. Ima smještajne kapacitete za boravak petnaest osoba, 13 odraslih i 2 djece.

Uporedo sa tim, Fondacija je pokrenula i SOS telefon putem kog anonimno možete prijaviti nasilje.
I, nažalost, evidentiraju u prosjeku pet stotina poziva godišnje.

Šta kaže policija?


Najnoviji podaci Policijske uprave Bijeljina pokazuju da u oktobru mjesecu nije zabilježena prijava počinjenog krivičnog djela nasilje u porodici.
“Iako u oktobru nije bilo prijava, od početka godine evidentrana su 24 krivična djela ove vrste. Ako je za neku utjehu, prošle godine taj broj je bio skoro duplo veći, te smo imali 44 prijave porodičnog nasilja”, pojašnjava Žarko Ćosić, načelnik Policijske uprave Bijeljina.

Kada uporedimo broj anonimnih prijava nasilja putem SOS telefona i podatke policije o broju procesuiranih, sasvim je jasno da je u našem društvu nasilje u porodici i dalje tabu tema i da se više trpi nego što se prijavljuje. 

Izvor: noviglas.info


 

Komentara