IZ PROŠLOSTI SEMBERIJE: Stvaranje bijeljinskog bankarstva130 godina od prve banke i organizovane štednje u sembersko – podmajevičkom kraju

​Pavlović internacional banka ovih dana je, promjenom vlasničke strukture, promijenila i svoj naziv u „Naša banka“.

Vrijedno je podsjetiti se da je prije 130 godina u Bijeljini počela da radi „Prva štedionica“, najvjerovatnije na mjestu sadašnje ili dosadašnje Pavlović internacional banke. Osnovana je 1889. godine i predstavljala je začetak modernih finansija na području Semberije i podmajevičkog kraja. Bila je to svojevrsna prekretnica u poslovanju sa gotovim novcem, inicirana i zahtjevima nove okupatorske vlasti, Austro – Ugarske monarhije, koja je akcenat stavljala na sticanje profita i eksploataciju okupiranih krajeva na moderniji i sofisticiraniji način u odnosu na metode koje je koristila Otomanska vlast u BiH.Hroničari su zabilježili daje 1903. godine u Bijeljini osnovana Srpska štedionica – dioničko društvo sa domaćim kapitalom. Bila je, prema nekim podacima, najsolidniji novčani zavod. Radila je neprekidno sve do 1941. godine.

Godine 1909. osnovana je u Bijeljini Muslimanska banka, takođe, sa domaćim kapitalom. Glavni akcionari bili su bijeljinski begovi. Radila je nekoliko godina iza Prvog svjetskog rata, kada je i likvidirana.

Što se tiče objekata u kojima su bile smještene prve banke u Bijeljini, zna se da je 1905. godine izgrađena lijepa i funkcionalna zgrada u tadašnjoj Wilmastrasse (današnja Karađorđeva ulica). Bila je to za tadašnje vrijeme najljepša zgrada u Bijeljini i vrijedan objekat iz tog vremena. U pitanju je poslovna zgrada današnje, od prije nekoliko dana, Naše banke, bivše Pavlović internacional, odnosno Semberske, odnosno Privredne banke Sarajevo. U njenoj neposrednoj blizini izgrađena je zgrada za Srpsku štedionicu, ali nema podataka koje godine. U toj zgradi danas se nalazi Muzička škola. Muslimanska banka je takođe bila smještena u tadašnjoj Wilmastrasse, u današnjoj zgradi porodice Abdulahagić.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com 

Komentara