Proizvodnja naoružanja i vojne opreme je djelatnost od strateškog interesa za Republiku Srpsku.

Proizvodnja obuhvata dizajniranje novih sredstava i sistema naoružanja i vojne opreme, razvoj prototipova, projektovanje i konstruisanje, maloserijsku i serijsku proizvodnju, istraživanje, modernizaciju i razvoj naoružanja i tehnologije za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, vojnu standardizaciju, verifikaciju, sistem obezbjeđenja kvaliteta, kontrolu kvaliteta, izradu dijelova i remont naoružanja i vojne opreme, navodi se u Nacrtu zakona o proizvodni naoružanja i vojne opreme u RS.

Oružje i vojnu opremu u Srpskoj moći će da proizvodi akcionarsko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Republici koje je registrovano za obavljanje djelatnosti iz oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

Ulog stranog pravnog ili fizičkog lica u osnovnom kapitalu proizvođača može biti najviše do 49 odsto njegovog osnovnog kapitala, odnosno više od polovine će biti domaći kapital. U izuzetnim prilikama, Vlada Republike Srpske može donijeti odluku da procenat uloga stranog pravnog ili fizičkog lica u osnovnom kapitalu proizvođača bude viši od 49 odsto osnovnog kapitala tog proizvođača.

– Proizvođač organizuje kapacitete za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u sistem koji predstavlja proizvodno-tehnološku cjelinu za obavljanje djelatnosti za koju je data saglasnost. Proizvođač donosi planove izgradnje, korišćenja, modernizacije i rekonstrukcije kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u skladu sa potrebama tržišta i planovima razvoja i opremanja vojnih i policijskih snaga – piše u Nacrtu prvog ovakvog zakona u Srpskoj.

Proizvođač može na osnovu zaključenog ugovora o kooperaciji prenijeti dio svojih prava i obaveza za proizvodnju naoružanja i vojne opreme na kooperante. To je pravno lice sa sjedištem u Republici Srpskoj koje, na osnovu ugovora o kooperaciji, za potrebe proizvođača proizvodi podsklopove i dijelove naoružanja, odnosno vrši usluge u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme, koje po svom obimu i složenosti ne zahtijevaju pribavljanje saglasnosti. Izuzetno, kooperant proizvođača može biti i pravno lice sa sjedištem van teritorije Republike, ako proizvođač ne može angažovati odgovarajućeg kooperanta u RS.

Proizvodnju naoružanja i vojne opreme može obavljati proizvođač koji posjeduje: rješenje o davanju saglasnosti, koje donosi Vlada, rješenje o upisu u registar proizvođača naoružanja i vojne opreme koje donosi ministar privrede i preduzetništva, dozvolu za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, koja se pribavlja u skladu sa posebnim propisima.

Vlada daje saglasnost poslije registracije proizvođača kod nadležnog registarskog suda.

Kazne

Novčana kazna od 15.000 KM do 75.000 KM predviđena je ako preduzeće dostavi lažne dokaze o ispunjenosti uslova, ako otpočne sa poslovanjem u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme bez dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, zatim ako ne dozvoli ili ne omogući nadzor, ili ne pruži obavještenja i ne stavi na uvid isprave, odnosno podatke koji su potrebni za vršenje nadzora.

U istim situacijama, predviđena je kazna za odgovornu osobu od 2.000 KM do 10.000 KM.

Takože, novčanom kaznom od 4.000 KM do 20.000 KM kazniće se za prekršaj privredno društvo, ako: Ne čuva naoružanje i vojnu opremu sa pratećom tehničkom dokumentacijom; ne obavijesti ministarstvo nadležno za poslove unutrašnjih poslova u slučaju nestanka, oštećenja ili neovlašćenog korišćenja naoružanja i vojne opreme; ne izradi jedan ili više dokumenata kojima se obezbjeđuje zaštita i bezbjednost resursa; ne čuva tajne podatke; ne kontroliše kooperanta; ne vodi ili ne čuva trajno evidenciju proizvedenog naoružanja i vojne opreme; bez saglasnosti Vlade donese poslovnu odluku u slučajevima promjene ili dopune poslova iz oblasti naoružanja i vojne opreme za koju je data saglasnost, promjene oblika organizovanja, statusne promjene i prestanka obavljanja djelatnosti proizvodnje naoružanja i vojne opreme…

Za ove prekršaje, odgovorna osoba može da bude kažnjena novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM.

U Srpskoj je dvadesetak firmi iz oblasti namjenske industrije, a najpoznatija je Tehnički remont Bratunac koja za MUP RS proizvodi oklopno vozilo “despot”. Tu su još i Vazduhoplovni zavod “Kosmos” Banjaluka, “Orao” iz Bijeljine…

Za sada su firme namjenske industrije u FBiH neuporedivo uspješnije na inostranom tržištu.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: srpskainfo.com/srna.rs

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име