LAZAREVIĆ: Petrović vodi destruktivnu politiku u gradu Bijeljina

Datum:

Share post:

Na jučerašnjoj konferenciji za medije, gradonačelnik Ljubiša Petrović je iznio detalje o novoj krivičnoj prijavi koja se odnosi na sva službena i odgovorna lica u Agrarnom fondu, preciznije rečeno protiv direktora Agrarnog fonda i članova Upravnog odbora sa predsjednikom Upravnog odbora na čelu.

Gradonačelnik Petrović rekao je da se odredbama člana 16, stav 5, Zakona o javnim putevima, člana 7 i 10 Zakona o komunalnim djelatnostima, kao i Zakona o lokalnoj samoupravi jasno i nedvosmisleno kaže da pitanja asfaltiranja kategorisanih i nekategorisanih puteva na području Grada i izgradnje javne rasvjete spadaju u isključivu nadležnost Grada, odnosno resornog Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, iz čega proizilazi da Agrarni fond nema nikakve veze sa regulisanjem pomenutih pitanja, niti mu odredbe ovih zakona i propisa Agrarnom Fondu daju bilo kakvo ovlašćenje u tom smislu.

„Agrarni fond ne spada u krug subjekata kojima Kompenzacioni fond može pružiti direktnu podršku, a namjena za koju su sporna tri miliona konvertibilnih maraka prebačena nema nikakve veze sa saniranjem posljedica i poteškoća nastalih usljed širenja zarazne bolesti izazvane virusom Korona, čime se Kompenzacioni fond upravo i bavi. Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2022. godini koji je donijet od strane Agrarnog fonda nikada nije došao na saglasnost u Gradsku Upravu, što znači da ovaj Pravilnik nije ni stupio na snagu, niti je mogao proizvoditi ikakve pravne posljedice, niti bi se ovim pravilnikom mogle derogirati odredbe Zakona o javnim putevima i zakona u javnoj upravi“, rekao je Petrović.

Tim povodom, oglasio se i direktor Agrarnog fonda Bijeljina, Zlatan Lazarević, te istakao da je Petrović još jednom dokazao da vodi destruktivnu politiku u gradu Bijeljina umjesto da vodi razvojnu.

TESTNA REKLAMA

„Umjesto da podrži ono što radi Agrarni fond u saradnji sa Vladom RS i Kompenzacionim fondom, on je izašao sa dramaturgijom vezanom za podnošenje krivičnih prijava odgovornih u Agrarnom fondu zato što grade asfalt i rasvjetu u Semberiji. Mogu samo da konstatujem da nije bolesno, bilo bi smiješno, jer ovo nije dosad zabilježeno ni u jednoj lokalnoj zajednici. Svaki gradonačelnik ili načelnik opštine se raduje kad neko nešto uradi na području njegove teritorije,  a naš gradonačelnik se ljuti“, rekao je Lazarević, te dodao da je evidentno da Gradonačelnika Petrovića jedino u životu interesuje njegova promocija.

Lazarević je konstatovao da je došlo vrijeme da se povuku određeni koraci, te da mu je drago što je Petrović „udario“ na njega, s obzirom da, kako kaže, nije pravio zamkove, kupovao stanove po Novom Sadu, nego gradio puteve i postavljao rasvjetu po Semberiji.

„Obzirom da se Gradonačelnik pozivao na neke nezakonitosti u radu, ja ću da iznesem čime smo se vodili u donošenju ovih odluka i kako smo odradili ovaj posao, koji ustvari treba da bude finalizovan tokom oktobra i novembra. Ja sam u kampanji rekao da nisu ovo sredstva za izbornu kampanju, što ste i mogli sami da vidite, za razliku od njegovih zaposlenja i 3.000.300KM koje je potrošio iz budžeta, nenamjenski, direktno za aktiviste koji su bili 2020. i 2022. godine u funkciji njegovih mandata, odnosno gradonačelničke i ove kampanje kao nosioca liste SDS. Prije svega, pozvaću se na zakon o sistemu javnih službi. Član 19. kaže: „Osnivač, a to je SG Bijeljina, daje saglasnost na godišnji program rada i finansijski plan ustanove. Znači, Agrarni fond ima saglasnost Skupštine Bijeljine koja je održana 24. avgusta na program koji je Upravni odbor donio na sjednici Agrarnog fonda. Takođe, imamo odluku o korištenju sredstava Kompenzacionog fonda kojom nam je doznačeno 3.000.0000KM na osnovu našeg zahtjeva koji smo uputili Kompenzacionom fondu. Statutom Agrarnog fonda Grada Bijeljina je definisano članom 3.  – Djelatnosti fonda su regulisanje i doprinos uspješnom poslovanju privrede, član 4. – ruralni razvoj Grada Bijeljina, takođe članom 26. je definisano – sredstva za rad fonda obezbjeđuje osnivač iz budžeta iz sredstva za rad fonda se pored osnivača se može obezbjediti i od Vlade RS, od donatora, od UNDP i ostlaih organizacija koje se bave time, ali prije svega, od Vlade RS“, pojasnio je Lazarević, odgovarajući na optužbe Gradonačelnika Petrovića.

Lazarević je podsjetio da je Odluka o korištenju sredstava Kompenzacionog fonda RS i Pravilnik o korištenju tih sredstava donijeo Upravni odbor 12. avgusta 2012. godine, Odluka Skupštine Grada o usvajanju programa korištenja, donijet je na sjednici 24.08.2022. godine.

„Saglasnost na Pravilnik o korištenju sredstava Kompenzacionog fonda donijet je 12. avgusta, koji je došao od ministarstva poljoprivrede. S obzirom da se radi o ruralnom razvoju, a da je u nadležnosti ministarstva poljoprivrede ruralni razvoj, logično je bilo da nam ministarstvo poljoprivrede da saglasnost, jer Kompenzacioni fond je ustvari produžena ruka Vlade RS i svako ministarstvo ima svoje zaduženje“, objašnjava Lazarević.

On je takođe istakao da se Gradonačelnik obratio dopisom 23. avgusta gdje je tražio da mu se dostavi Pravilnik o načinu i uslovima korištenja sredstava Kompenzacionog fonda RS koji se pominje u obavještenjima. Uprava Agrarnog fonda uputila je dopis Gradonačelniku 07. septembra, te mu dostavila na uvid Pravilnik i saglasnost ministra poljoprivrede.

Konferencija Gradonačelnika Petrovića je politički motivisana rezultatom izbora

„Priča od juče je politički motivisana, smatram da je malo motivisana i ovim rezultatom izbora, nažalost, moram da to kažem, jer ja stvarno nisam htio da miješam politiku u ovo. Koalicija „Dogovor za Bijeljinu“ optužena je da koči razvoj Bijeljine, a zapravo Gradonačelnik je taj koji opstruiše, npr, izgradnju puta do gradskog kupališta u Amajlijama, našu odluku od 50.000KM za renoviranje doma u Donjoj Čađavici pretvorio u neku svoju gdje je uložio pet do deset hiljada maraka u renoviranje krova, a nije ispoštovao odluku Skupštine. Zna se ko je zakonodavna vlast, a ko je izvršna vlast u Bijeljini, Skupština je zakonodavna vlast, a on sve vrijeme nipodaštava Skupštinu, a prije svega, skupštinsku većinu, ne poštuje njene odluke“, rekao je Lazarević.

Lazarević je podsjetio da Gradonačelnik Petrović još uvijek nije odgovorio na inicijativu odbornika Milenka Gajića koja je prije 8 mjeseci podnijeta. Riječ je o inicijativi koja objašnjava koga je Gradonačelnik Petrović zaposlio, koji je povećani obim posla, koji je uzrok tog zaposlenja i koliko je novca utrošeno.

„Imamo podatke od ministarstva finansija, znate da je kasnio rebalans budžeta i da su u prošloj godini dva miliona potrošena, u ovoj godini do septembra mjeseca 1.300.00KM na ta zaposlenja koja su uglavnom dužnička Gradonačelnika za aktiviste koji su radili za njega izbore. Znači, on je direktno novcem budžeta kupovao sebi aktiviste, odnosno izbore, a podnosi krivičnu prijavu protiv Agrarnog fonda koji radi za mještane sela Semberije, što je po meni jako nakaradno, ali tu nakaradu gledamo već dvije godine i mislim da je vrijeme da prestanemo sa tim gledanjem“, kaže Lazarević, te dodaje da Koalicija „Dogovor za Bijeljinu“ nije kočničar nego razvojna komponenta Grada Bijeljina.

„Kočničar je BN televizija i njegov štićenik Gradonačelnik Ljubiša Petrović. Imam miran san, jer gdje ćete ljepšu stvar da vas čovjek tuži zato što pravite rasvjetu i puteve mještanima Semberije“, zaključio je Lazarević.

Govoreći o odnosu Gradonačelnika prema ljudima koje je zaposlio u Gradskoj upravi, Lazarević je rekao da je Petrović samo varao ljude, a nikome nije riješio životno pitanje.

“Potrošio je 3.300.000 KM za zaposlenja, što je za 300.000 KM više od ovoga što je dobio Agragni fond od Kompenzacionog fonda. Držao je ljude po šest mjeseci, pa dovodio druge, tako ih varao i oduživao im se, a potrošio 3.300.000 KM. Izvarao je ljude koje je dovodio da zaposli, a nije im rješio životno pitanje, a potrošio je 3.300.000 KM. E, pa gospodine Gradonačelniče, Vi ste odgovorni za ta 3.300.000 KM, za razliku od mene koji sam sve uradio po zakonu i radim za građane Semberije, a ti si radio za sebe. Ti ljudi su njemu pravili glasove i 2020. godine i sad 2022. godine i činjenica je da je samo 2.000 više glasova osvojio od jednog običnog odbornika pokazuje koja je percepcija naroda u Semberiji. Nažalost, on je toliko politički nepismen, da sam daje doprinos tome. Volio bio da je pred izbore uradio ovu krivičnu prijavu, ne poslije izbora, onda bih ja vjerovatno imao mandat poslanika, ali nije mi to bio prioritet, ja sam se posvetio graanima Semberije”, rekao je Lazarević.

Govoreći o izbornoj kampanji, Lazarević je istakao da je Gradonačelnik u izbornoj tišini održao tribinu.

“U noći kada je bila izborna tišina, Petrović je otišao u Banjicu i Kacevac pod šator i napravio tribinu. Za njega je sve legalno što je vezano za njegovu političku opciju. On ne priznaje predsjednika. On kaže da je njegova predsjednica heroina Jelena Trivić. Po toj logici, ni ja ne bih trebao njega da priznajem. Znači, on svojim djelovanjem poziva na anarhizam, što je vrlo opasno i radi destruktivno, onako kako im govore u stranim ambasadama i BN TV koja je istureno odjeljenje stranih ambasada za obuku i pravljenje nemira u RS, što mu ne ide na čast, ni u prilog za kuću iz koje je potekao. Nažalost, on je samo dijete dobrog domaćina, a ja sam prije dvije godine mislio da je domaćinsko dijete. Domaćinsko dijete se bori za svoje građane, a ne protiv onih koji se bore za njih. On se sve vrijeme bori na štetu građana Semberije”, rekao je Lazarević.

On je na kraju istakao da je najveća laž da je Gradonačelnik narodni, on je, kako kaže Lazarević, Gradonačelnik SDS i PDP.

„Sve što dolazi s druge strane nipodaštava i ne želi, a najbolji pokazatelj je suša. On ne želi da proglasi stanje elementarne nepogode suše koje je dužan po zakonu i postupanju o djelovanju u kritičnim situacijama, po članu 43, članu 56, članu 155. da stvori uslove za pomoć Vlade RS. On hoće da ide na Skupštinu sa odlukom o pomoći poljoprivrednicima, da im da po 100 KM i da se time završi, a ljudi mogu da dobiju po 300-400 KM, ali on mora ispoštovati zakonsku proceduru, jer je to definisano i po Statutu Grada Bijeljine koji on očigledno nije čitao. Drvio je mjesec dana kako Vlada treba da proglasi vanredno stanje, a Vlada nije imala uslove za vanredno stanje, jer ne može na bazi jedne opštine, odnosno jednog grada. Ali po zakonu, on ima obavezu, a to je tek od mene saznao na sastanku 17. avgusta sa udruženjima poljoprivrednika. Šteta je preko 70%. Ispunjeni su svi uslovi za proglašenje elementarne nepogode, ali on ne želi da proglasi sušu, samo da građani od Vlade RS ne bi dobili pomoć. I u ovom dijelu i u dijelu sa zaposlenjem ima elemenata za krivično djelo, ali čekaćemo Skupštinu. Meni je preče da poljoprivrednici dobiju ono što ih sljeduje, nego da nekom Ljubiši Petroviću podnosimo krivičnu prijavu. Uopšte nisam opterećen time“, naglasio je Lazarević.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

spot_img

POVEZANE VIJESTI

Gasovod IZGRAĐEN, a gas NE TEČE kroz Bijeljinu! ZAŠTO?

Gasovod izgrađen, a gas ne teče: Evo kada će Bijeljina moći da koristi plin Gasovod je još prije nekoliko...

Draška Stanivukovića u Izraelu dočekao gradonačelnik Modina (foto)

-Upravo sam sletio u Izrael gdje me dočekao gradonačelnik Modina, prijateljskog grada naše Banjaluke, napisao je Stanivuković na...

Da li je SDS izdao PDP u Komisiji za izbor i imenovanja oko ODLUČIVANJA o “spornom“ listiću!? (foto)

Kako saznaje portal Dešavanja u Bijeljini sam proces oko ’’spornog’’ listića za izbor srpskog člana u Dom naroda...

DODIK: „Cvijanović će učestvovati na Samitu EU i zemalja Zapadnog Balkana u Tirani“

Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva Željka Cvijanović učestvovaće na Samitu EU i zemalja Zapadnog Balkana u Tirani, rekao...