Uzeto je 545 uzoraka za labaratorijski pregled, odnosno 23 uzorka više u odnosu na plan za devetomjesečni period 2019. godine. Izdato je 936 rješenja, što je za 94 rješenja više u odnosu na isti period 2018. godine i to ukazuje na zakonsku mogućnost preventivnog djelovanja inspekcije, odnosno preventivan stav ka novoosnovanim pravnim licima i preduzetnicima. Izdato je 65 zaključaka. Vrijednost izdatih prekršajnih naloga je 139.350 KM i ispod je zacrtanog plana, što je još jedan pokazatelj da je Odjeljenje zauzelo preventivan i korektivan stav ka subjektima nadzora, a prema onima koji su svjesno kršili zakonske i podzakonske propise’’, navodi Boban Jovičević, načelnik Odjeljenja za inspekcijeske poslove i ističe da su se u Odjeljenju ponašali represivno, a sve u skladu sa zakonskim propisima.

Kako navodi, u dogovoru sa gradonačelnikom omogućeno je povećanje budžeta Odjeljenja i shodno tome Inspekcija za hranu, Zdravstvena inspekcija, Poljoprivredna inspekcija i Veterinarska inspekcija uzele su 545 uzoraka za labaratorijski pregled, koji su se odnosili na analizu hrane na mikotoksine, ispitivanje mikrobilološke ispravnosti, hemijska analiza na aditive, hemijska analiza na ftalate, uzimanje uzoraka hrane animalnog porijekla, kao i uzorci mineralnih đubriva i sjemenskog materijala. Veterinarska inspekcija je izdala 14.589 V.S. obrazaca, a vršila je i dezinfekciju vozila.

-Ista inspekcija je izvršla 523 pregleda u klaonicama na teritoriji Semberije, kao i veliki broj kontrola ribara i mesnica na teritoriji koju pokriva. Zdravstvena inspekcija je vanrednim kontrolama vršila nadzore u vrtićima, školama, domovima za djecu, omladinu i stara lica, obavvljala kontrolu dječijih igraonica u zatvorenom i na otvorenom prostoru, kao i kontrolu bazena u toku sezone i u kontrolama kod tri subjekta utvrdila posjedovanje POU sa nedozvoljenom količinom ftalata. Poljoprivredna inspekcija je u toku proljećne i sada, u periodu jesenje sjetve, vršila i vrši vanredne kontrole sjemenskog i sadnog materijala, kao i kvalitet mineralnih đubriva, a kontrolisana su i alkoholna pića. U toku sezone korovske i alargene biljke ambrozije izvršen je veliki broj kontrola na poljoprivrednom zemljištu i izdati su nalozi da se ukloni ambrozija sa 59 hektara. Saobraćajna inspekcija je, kroz vanredne kontrole, vršila nadzor nad redovnim gradskim i prigradskim autobuskim prevozom. Kontrolisani su oni koji se bave nelegalnim međunarodnim prevozom putnika. Vršene su kontrole i na suzbijanju nelegalnog taksi prevoza, koji je sveden u granice statističke greške. Urbanistčko-građevinska inspekcija je vršila kontrole na suzbijanju nelegalne gradnje, kontrole posjedovanja upotrebnih dozvola, kao i uklanjanje nelegalnih objekata'', konstatuje dalje načelnik Odjeljenja za inspekcije.

Prema njegovoj evidenciji, Tržišna inspekcija je vršila kontrolu evidencije boravišne takse, kontrolu legalnosti dječijih igraonica, rad na suzbijanju nelegalne prodaje na ulicama i oko gradske Zelene pijace, te prodaju automobila van prostora auto – pijace, kontrolu mjernih instrumenata na otkupnim stanicama žitarica, kontrolu megamarketa. Oduzeta je roba, u vrijednosti od 3.880 KM, a vođene su i sve druge aktivnosti u okviru nadležnosti.

TESTNA REKLAMA

-Organizovana su dežurstva inspektora i postignuta je odlična saradnja sa CJB Bijeljina. Vodna inspekcija je kontrolisala nelegalni iskop šljunka, vodne saglasnosti i dozvole. Vršena je kontrola zagađivanja površinskih voda. Ekološka inspekcija je iskontrolisala sve subjekete koji su obavezni da posjeduju ekološku dozvolu i kontrolu odlaganja korištenog ulja za automobilske i druge motore. Inspekcija rada i zaštite na radu kontrolisala je zaštitu radnika na radu i sankcionisala subjekte koji si zapošljavali radnike, a nisu ih prijavljivali. U posljednjem kvartalu tekuće godine planirani su novi strateški ciljevi koji će omogućiti da građani grada Bijeljina žive u povoljnom poslovnom ambijentu i okruženju i da ne budu izloženi zloupotrebama od strane subjekata čiji rad nadzire Odjeljenje za inspekcijske poslove'', kaže Boban Jovičević i apelujemo na sve subjekte koji su predmet kontrole i nadzora Odjeljenja za inspekcijske poslove da se pridržavaju obaveze poštovanja zakonskih i podzakonskih propisa.

-Našim kontrolama ostvarujemo povoljno poslovno okruženje i to je jedan od razloga što je Bijeljina – Grad budućnosti'', poručuje na kraju načelnik gradskog Odjeljenja za inspekcijske poslove.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: semberija.info