U srijedu je zakazana 26. sjednica Skupštine Grada Bijeljina, a pred odbornicima će se kao tačka Dnevnog reda naći i tačka: Grad Bijeljina će se kratkoročno kreditno zadužiti kod banke, u iznosu od 1.100.000,00 KM, radi isplate štete nastale usljed olujnog vremena na području Grada Bijeljina.

U materijalima za sjednicu Grada, stoji da je Gradonačelnik Grada Bijeljina utvrdio PRIJEDLOG ODLUKE O KRATKOROČNOM KREDITNOM ZADUŽENJU GRADA BIJELJINA ZA IZMIRENJE ŠTETE NASTALE USLED OLUJNOG VREMENA NA PODRUČJU GRADA BIJELJINA, na prijedlog Odjeljenja za finasije, te je prosleđuje Skupštini Grada na razmatranje i usvajanje.

6. ODLUKA O KRATKOROCNOM ZADUzENJU 2023

U obrazloženju stoji sljedeće :

Član 60. stav 2. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske „, broj 71/12; 52/14; 114/17; 131/20; 28/21; 90/21)

Prema odredbama ovog zakona Grad se može kratkoročno zadužiti ali pod uslovom da kratkoročni dug nije veći od 5% redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj godini.

Prihodi Grada 2022. godine iznose 59.440.876,00 KM (poreski i neporeski prihodi bez grantova i transfera). Iznos kratkoročnog kredita od 1.138.107,21 KM ne prelazi 5% ostvarenih prihoda Grada u 2022. godini.

Razlozi za donošenje Odluke:
Područje Grada Bijeljina je zahvatilo olujno nevrijeme 19. jula 2023. godine koje je prouzrokovalo veliku materijalnu štetu na objektima kako individualnih porodičnih stambenih domaćinstava, tako i javnih objekata ( JZU Bolnica „Sveti Vračevi“ Bijeljina, Teritorijalna vatrogasna – spasilačka jedinica Bijeljina, MZ Gornji Magnojević), na plastenicima, voćnjacima, na parcelama pod kukuruzom..)

Gradonačelnik Grada Bijeljina je, na prijedlog Štaba za vanredne situacije, dana 20.07.2023. godine, donio Odluku o proglašenju elementarne nepogode na području Grada Bijeljina prouzrokovane olujnim nevremenom broj 02-014-1-1954/23 od 20.07.2023. godine.

Kratkoročno zaduženje se preduzima kako bi Grad Bijeljina finansijski pomogao u saniranju štete svima koji su bili pogođeni ovom elementarnom nepogodom.

Prilog ovoj Odluci su izvještaji imenovanih komisija broj 02-014-1-2412/23 od 18.08.2023. godine i dopuna izvještaja broj 02-014-1-2413/23 od 19.08.2023. godine, kao i Odluku o proglašenju elementarne nepogode na području Grada Bijeljina prouzrokovane olujnim nevremenom broj 02-014-1-1954/23 od 20.07.2023. godine.

Finansijska sredstva:
Sredstava na ime otplate planiraće se Rebalansom budžeta Grada za 2024. godinu.
Ova odluka je osnov za dobijanje saglasnosti od Ministarstva finansija RS, za kreditno zaduženje.

Grad Bijeljina će se kratkoročno kreditno zadužiti kod banke, u iznosu od 1.100.000,00 KM, radi isplate štete nastale usled olujnog vremena na području Grada Bijeljina

Kreditna sredstva od 1.100.000,00 KM će se upotrebiti kako bi Grad Bijeljina finansijski pomogao u saniranju štete svima koji su bili pogođeni ovom elementarnom nepogodom

Kreditna sredstva realizivaće se po sledećim uslovima:
– povlačenje kreditnih sredstava izvršiće se u 2024. godini, odmah po dobijanju Saglasnosti Ministarstva finansija, vezane za ovu Odluku
– rok otplate: 12 mjeseci
– maksimalni iznos glavnice zaduženja: 1.100.000,00 KM
– maksimalna kamatna stopa: 5,723 % na godišnjem nivou
– maksimalni svi troškovi realizacije kredita (kamata i naknada) 38.107,21 KM
– maksimalno kreditno opterećenje 1.138.107,21 KM
– mjesečni anuitet 94.842,27 KM
– obezbjeđenje: sredstva na žiro računu Grada

Kvantifikacije u skladu sa ograničenjima duga i dospjali neizmireni dug po ranije uzetim kreditima:

Dugoročno zaduženje:
– stanje glavnice po dugoročnim kreditima na dan 30.11.2023. godine iznosi 23.949.880,97KM, stanje kamate 2.900.271,60 KM.

Kratkoročno zaduženje:
– Grad Bijeljina nema neotplaćenih kratkoročnih kredita.
– Prihodi 2022. godine iznose 59.440.876,00 KM (poreski i neporeski prihodi bez grantova i transfera)
– Visina kreditnog zaduženja po ovoj odluci iznosi 1.138.107,21 KM.
(1.138.107,21 KM / 59.440.876,00 KM = 1,91 %)

Zadužuje se Gradonačelnik Grada Bijeljina da obezbijedi izvršenje ove Odluke

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име